Ta bort en eller flera stämmor

• feb 26, 2013 - 21:26

Kan någon upplysa mig om hur man tar bort en stämma. Jag har markerat en stämma och klickar på Delete- Allt som händer är att allt som är inskrivet försvinner och ersätts av helpauser.


Comments

Gå till menu raden, längst upp (dokument redigera osv)
markera redigera > instrument > (nytt fönster) höger sidan visar dina instrument. Markera den du vill ha bort > ta bort.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.