Paustecken

• nov 7, 2012 - 13:53

Hej!
Ett nytt partitur börjar ju alltid med helpauser i samtliga takter. De försvinner ju när man skriver in noter i stället. Nu har jag råkat ut för att en del helpauser blir kvar. Det går att markera dem, men de försvinner inte när jag klickar på delete. Är det någon som har en lösning?
Hälsningar
Sven B


Comments

Menar du att notvärdet blir mer än taktarten i dessa takter, eller är det helt tomma takter med bara pauser i? Om det bara är tomma takter kan du ta bort dem genom att markera takterna (endast dem du inte ska ha) och sedan trycka in Ctrl + Delete.

Hej, Sven!

Jag har inte i MuseScore kunnat återskapa det du beskriver. Jag brukar kalla dem för spökpauser; i Igor Engraver är det inte ovanligt att de dyker upp. Prova om du kan ångra inmatningarna tillbaka till innan spökpauserna uppträdde, spara ditt partitur och starta om MuseScore.

Högerklicka på paustecknet, välj "gör osynlig" så dimmas den och försvinner när du skriver ut. mvh Peter Unge

Kommentaren kommer väldig sent, men är kanske användbar för andra som har samma fråga:

Spökpaus
En spök-paus är troligen en paus i stämma nr1, medan din musik ligger i en annan stämma till ex. Stämma 2. Spök-pausen syns inte i utskriften men kan enda lätt tas bort:
Markera första noten i notraden > tryck Ctrl-Shift-End, nu är hela not-raden markerad, > redigera > stämmor > växla stämma, så att din musik blir stämma nr1.
Spök-pausen tillhör nu en annan stämma. Markera första spök-pausen med höger knapp > markera > Mer > Samma notsystem samma stämma > OK > delete.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.