Taktmarkeringar

• jun 11, 2012 - 10:22

Hej!
I t ex en basstämma eller i en stämma med ett ad lib-solo vill man ibland visa taktslagen utan att ange ton och notvärde.
Jag kan inte hitta i manualen eller paletten hur man gör.
Hälsningar
bersvn


Comments

Jag skulle skriva in fyra fjärdedelsnoter i takten, t.ex. på mellersta notlinjen. Sedan skulle jag högerklicka på nothuvudet och välja Notegenskaper...
Ett fönster öppnas, där du kan kryssa för skaftlös (upptill).
Sedan väljer du Nothuvudgrupp snedstreck.
Du kan förstås lämna skaften kvar, speciellt om du vill använda andra notvärden och pauser, t.ex. för gitarrkomp. När du spelar upp musiken, hörs fjärdedelsnoterna som du klickade in. Du kan tysta ner dem troligen på olika sätt, t.ex. genom att i Notegenskaper välja Anslag = 0.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.