to create a simple, yet pedagogic and smart manual for people who, to begin with, just want to practice.

• apr 20, 2016 - 16:21

Utbudet av körövningfiler, filer där varje stämma får sin egen notrad, på MuseScore's hemsida visar att många körer använder programmet som övningsprogram. Till mina körkompisar lämnar jag en bruksanvisning med följande innehåll:

Att ladda hem museScore
Hämta övningsfiler och lagra dom på din dator
zoom, kontinuerlig vy, metronom
Skilj ”din” stämma från dom andra
Pan (stereo) bra när du använder hörlurar
Ändra metronomens styrka
Tempo- och volym kontroll
Gå till taktnummer nn
Att öva ett vist avsnitt om och om igen.

Alla anvisningar finns naturligtvis på museScore's hemsida men för personer som inte har data vana och som drar sig för det okända är de svåra att hitta. Dessutom kan det engelska språket vara ett hinder.
Jag efterlyser en enkel, pedagogisk och proffsig bruksanvisning för personer som, till att börja med, bara vill öva. En bruksanvisning som man lätt kan hitta på museScore's hemsida.

Jan-Willem Alphen de Veer, Vikbolandet


Comments

Please don't cross-post the same question in three languages at the same time. Its ok to repeat a question in a different language forum, but it seems more polite to do that only if your original post didn't receive an answer (even after a bump).

Continuing in the English forum (broader audience): https://musescore.org/en/node/107181

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.