Tremolon och trumvirvlar

Updated 3 hours ago

  Typer av tremolon och trumvirvlar

  Ett Tremolo är en snabb upprepning av en not eller ett ackord, eller en snabb växling mellan två noter eller ackord. Placering av tremolon hanteras automatiskt av programmet.

  En-notstremolo

  För noter med skaft indikeras det rytmiska värdet för tremolot av antalet diagonala streck genom skaftet. Ett streck indikerar att den ursprungliga noten ska delas upp i åttondelar. T.ex.

  tremolo_1.png

  Två streck delar upp noten i sextondelsnoter, och tre streck i trettioandradelsnoter. På helnoter placeras tremolotecknet ovanför noten.

  Tremolo mellan noter

  I traditionella tvånots- och två-ackordstremolon ritas ofullständiga balkar mellan noterna för att indikera tremolots rytmiska värde (för att ändra stil, se nedanför). En balk indikerar åttondelsnoter, två balkar sextondelsnoter, och tre balkar trettioandradelsnoter. T.ex.

  tremolo_two_note.png

  Pressvirvel

  En symbol för pressvirvel finns också tillgänglig i Tremolopaletten. Den är dock endast avsedd för notation och har i nuläget inga uppspelningsegenskaper.

  Lägg till ett tremolo på en enstaka not

  1. Klicka på ett nothuvud i partituret.
  2. Klicka på önskad tremolosymbol i Tremolopaletten.

  Lägg till ett tremolo mellan noter/ackord

  1. Mata in noterna med hälften av det önskade slutliga notvärdet för tremolot.
  2. Markera en not i det första ackordet.
  3. Klicka på önskad tremolosymbol i Tremolopaletten (det måste vara en av tremolosymbolerna utan skaft).

  Tremolobalkar visas mellan noterna/ackorden, och utseendet för nothuvuden justeras därefter.

  Exempel: För att mata in ett två-notstremolo med notvärdet av en halvnot, mata in två vanliga fjärdedelsnoter. Efter att du lägger till en tremolosymbol till den första noten kommer notvärdena automatiskt att dubbleras till halvnoter.

  Ändra utseende för tremolon

  Tre stilar för tremolon mellan noter/ackord stöds i MuseScore; standardstil är den traditionella. För att ändra stilen:

  1. Klicka på tremolosymbolen (mellan noterna).
  2. I Tremolo-avsnittet i Egenskapspanelen, klicka på önskad stilikon under "Stil (mellan noter)".