Tillgänglighet

Updated 1 month ago

  Skärmläsare

  MuseScore 4 stödjer alla större skärmläsare i varje operativsystem. Emellertid är MuseScores stöd för JAWS för närvarande inte lika bra som för Narrator eller NVDA i Windows.

  Tal i Windows

  Skärmläsare Tillgänglighet Modifierartangent Av/på-kommando Inställningskommando
  Berättare Inbyggd i Windows Berättare = Caps Lock Windows+Ctrl+Enter Windows+Ctrl+N
  NVDA För Windows, free NVDA = Insert / Caps Lock Av, enbart: NVDA+Q
  Tal av/på: NVDA+S
  NVDA+N
  JAWS För Windows, paid JAWS = Insert / Caps Lock Av, enbart: JAWS+F4 JAWS+J

  Om tal inte fungerar i MuseScore, pröva med Alt+A för att sätta fokus på menyn Arkiv, tryck sedan Esc två gånger för att återvända dit du var i appen för att skärmläsaren skall börja fungera igen. Detta tenderar att behövas om du startar skärmläsaren efter MuseScore.

  Som nämnt ovan är MuseScores talutmatning med JAWS för närvarande inte så fullständig som med Narrator eller NVDA.

  Tal i macOS

  Skärmläsare Tillgänglighet Modifierartangenter Av/på-kommando Inställningskommando
  VoiceOver Inbyggt i macOS VO = Ctrl+Option / Caps Lock Cmd+F5 VO+F8

  VoiceOver's Quick Nav mode måste vara avstängt under användande av MuseScore 4. Du kan knäppa av eller på Quick Nav genom att trycka Vänster och Höger piltangenter samtidigt när VoiceOver körs. Det är även möjligt att inaktivera Quick Nav inifrån VoiceOver: Utility > Commanders.

  MuseScores gränssnitt är navigerbart med Tab såväl som med VoiceOvers egen markör. Generellt är det bäst att använda Tab därför att det matchar gränssnittet på andra plattformar, och således är vad som beskrivs i den mesta dokumentation och instruktion. När man använder Tab bör man komma ihåg att använda såväl piltangenterna som Tab såsom beskrivet i Navigera i UI. VoiceOvers markör kan användas för att nå områden i gränssnittet som inte kan nås med Tab.

  Tal i Linux

  Skärmläsare Tillgänglighet Modifierartangent Av/på-kommando Inställningskommando
  Orca Inbyggt i Linux GNOME Orca = Insert / Caps Lock Super+Alt+S Orca+Space
  eller kör orca --setup

  I Linux är det nödvändigt att starta skärmläsaren innan man startar MuseScore, annars inaktiveras tillgänglighetsfunktioner för att spara systemresurser (vilket gäller alla Qt-program i Linux). Om du glömmer att göra detta kan du helt enkelt stänga MuseScore och starta det ånyo, den gången med skärmläsaren igång.

  Orca är den mest funktionskompletta skärmläsaren tillgänglig för Linux. Orca är inbyggd i skrivbordsmiljön GNOME, så rekommendationen är att Linux-användare med tillgänglighetsbehov använder en distribution baserad på GNOME eller ett av derivativen.

  Tangentbordsåtkomst

  MuseScore 4:s UI (user interface (användargränssnitt)) har ett hierarkiskt system för navigering med tangentbordet som skiljer sig från vad du kanske är van vid i andra program, inklusive tidigare versioner av MuseScore. I det nya systemet måste du komma ihåg att använda piltangenterna utöver Tab, därför att Tab inte flyttar markeringen till alla kontroller. Detta medger mycket snabbare navigering än det traditionella systemet som använder Tab för all navigering.

  Kortkommando Aktion
  F6 och
  Shift+F6
  Flytta till nästa respektive föregående UI-avdelning (t.ex. från vertygslisterna till paletterna, och tillbaka). ` -tangenten (grav accent) kan användas som ett alternativ till F6. ` finns till höger om + på de flesta svenska QWERTY-tangentbord.
  Tab och
  Shift+Tab
  Flytta till nästa respektive föregående kontrollgrupp (t.ex. navigera mellan verktygslister).
  Upp Ner Vänster eller
  Höger pil tangenter
  Flytta till nästa respektive föregående kontroll inom aktuell kontrollgrupp (t.ex. navigera mellan knappar i en verktygslist).
  Enter eller Retur Aktivera aktuell kontroll (t.ex. trycka en knapp, eller infoga ett element från en palett). Mellanslag kan också användas för att aktivera kontroller om inte kontrollen inte är en valbar post i en lista.
  Mellanslag Välja en post i en lista (t.ex. ett element i en palett). Vissa markerade poster kan raderas med Delete, eller modifieras genom att navigera till andra kontroller i UI. Denna metod kan användas i panelen Instrument för att omordna eller ta bort instrument i ditt dokument.

  Vänligen observera att kortkommandona för navigering i UI är låsta och kan inte ändras till skillnad från kommandona för navigering i dokument anpassade i Inställningar.

  Att navigera inom partituret (t. ex. inuti "Notations-vyn") är i stort sett densamma som den var i MuseScore 3. Följande genvägar är av särskilt värde bland tillgänglighets-användare:

  Genväg Åtgärd
  Alt+Höger och Alt+Left Flytta till nästa eller föregående element. Dessa genvägar låter dig se alla sorters notations-element, inte bara noter och pauser.
  Alt+Upp och Alt+Ner Flytta till en not ovanför eller nedanför. Dessa genvägar låter dig flytta mellan individuella noter i ett ackord, och att nå noter och pauser i andra stämmor och på andra notrader.
  F2 eller Alt+Shift+E Redigera valt element. Detta är motsvarigheten till att dubbelklicka på ett element med musen. Det låter dig redigera text-objekt, inklusive sångtext, dynamik, och tempomarkeringar. Det låter dig också justera längden på linjesegment, som dynamik-pilar, legatobågar och voltor ( använd Tab för att ange vilken ände av linjen du justerar). När du är färdig, tryck Esc för att återgå till Normalt läge.
  Menu or Shift+F10 Öppna list-meny för valda element. Detta är motsvarigheten till att högerklicka på ett element. Det ger dig tillgång till olika val som beror på elementet i fråga. Använd den här genvägen på range selection för att ge tillgång till Taktegenskaper , och Egenskaper för notrad/stämma.

  Andra aspekter på tangentbords-navigation beskrivs på flera sidor inom denna handbok. All partiturnavigation och genvägar kan ändras i Inställningar.

  Videohandledningar

  Följande handledningar om tillgänglighet är framtagna för att du ska komma igång med MuseScore, genom att använda din keyboard och skärmläsare. De täcker inte in varje aspekt av programmet, men de borde ge dig en ordentlig grund för att få full nytta av resten av den här handboken.

  Video Ämnen
  Installing MuseScore Installera MuseScore på Windows, inklusive Muse Hub och Muse Sounds. Processen är liknande på macOS och Linux, men på Linux måste du installera Muse Hub och MuseScore var för sig.
  Score setup Inledande set-up, inklusive att välja instrument, tonart, taktart och andra inställningar.
  Entering music Grundläggande notinmatning.
  Adding markings Använda paletterna för att infoga markeringar (t. ex dynamik) i dina noter.
  The user interface Programmets huvud-fönster, så att du kan förstå var alla de olika panelerna, verktygsraderna och kontrollerna finns, och hur du når dem med keyboarden.