Tidslinje

Updated 1 month ago

  Överblick

  Tidslinjen är en navigationshjälp som visas i programfönstrets nedre del, och ger dig en överblick av instrument och strukturella element takt för takt. Du kan enkelt flytta runt i partituret genom att klicka på en takt eller ett strukturellt element.

  Det finns fyra delar i tidslinjen

  Meta-etiketter

  Dessa finner du i det övre vänstra hörnet på tidslinjen. Detta är namnen på meta-raderna.

  Instrument-etiketter

  Dessa finner du i nedre vänstra hörnet på tidslinjen. Detta är namnen på raderna i det huvudsakliga rutnätet.

  Meta-rader

  Dessa finner du i det övre högra hörnet på tidslinjen. De innehåller metavärden för partituret.

  Rutnätet

  Detta finner du i nedre högra hörnet av tidslinjen. Det innehåller flera 'celler' (en specifik takt och notrad i partituret representeras av en ruta)

  Meta-element

  Meta-element är de som finns i partituret som inte är noter, men som fortfarande är viktiga för stycket—som tonarter, taktarter, tempo, repetitionsbokstäver, taktstreck, hopp och markörer.

  Timeline

  Grundläggande interaktioner

  Välja en takt

  För att välja en takt i tidslinjen, tryck med musknappen på cellen. En blå ruta kommer att dyka upp runt den valda cellen och motsvarande takt i partituret kommer att bli vald. Åartituret kommer att plavera den valda takten inom vyn.

  Välja flera takter

  Dra för att välja

  Genom att hålla Shift, hålla ner den vänstra musknappen och dra musen över rutnätet skapas en urvalsruta. När du släpper musknappen kommer alla celler inom valrutan att markeras, liksom alla de takterna i partituret.

  [Shift] för att välja

  Om en cell redan är vald kan du hålla Shift och välja en annan cell i tidslinjen, vilket kommer att sträcka ut det valda området till denna nya cell, ungefär som partituret gör.

  [Ctrl] för att välja

  Om inga celler för närvarande är valda, att hålla Ctrl och välja en cell kommer att välja hela takten.

  Rensa ditt urval

  För att rensa ditt urval kan du hålla Ctrl och klicka var som helst på rutnätet eller meta-raderna. Det kommer att rensa alla nuvarande val.

  Val av meta-värde

  Att välja meta-värden i tidslinjen kommer att försöka välja motsvarande meta-värden i partituret.

  Rulla

  Standardrullning

  Att scrolla mushjulet upp eller ner kommer att flytta rutnät och instrumentrubriker upp respektive ner. Meta-etiketterna och raderna flyttas inte.

  [Shift]-rullning

  Att hålla Shift och rulla mushjulet upp eller ner kommer att flytta rutnätet och meta-raderna vänster respektive höger. Meta-etiketter och instrument-etiketterna flyttas inte.

  [Alt]-rullning

  Att hålla Alt och rulla mushjulet upp eller ner kommer att flytta rutnätet och meta-raderna åt vänster respektive höger, snabbare än Shift-rullning. Meta-etiketterna och instrument-etiketterna flyttas inte.

  Drag

  För att dra innehållet i tidslinjen, håll nere den vänstra musknappen och flytta runt.

  Ändra etiketterna

  Ordna om meta-etiketterna

  Alla meta-etiketter utom takt-meta kan ordnas om hur som helst. Om du flyttar musmarkören till en av meta-etiketterna visas små upp- och ner-pilar. Klicka med vänstra musknappen på upp-pilen för att växla meta-etiketten med den ovanför. Klicka med vänstra musknappen på ner-pilen för att växla meta-etiketten med den nedanför.

  Fälla ihop meta-etiketterna

  För att gömma alla meta-etiketter och ändå behålla meta-informationen på tidslinjen, klicka med den vänstra musknappen på takternas meta för att fälla ihop alla synliga meta-rader till en enda rad, där alla meta-värden är staplade. Klicka med vänstra musknappen igen på takternas meta för att fälla upp meta-raderna.

  Timeline collapsed

  Dölja instrument

  Alla instrument—dolda eller ej—kommer att visas på tidslinjen. För att ändra ska du flytta musens markör till en instrument-etikett. Ett litet öga kommer att visas på högra sidan av etiketten som är öppen om instrumentet är synligt i partituret, och stängd om instrumentet är osynligt. Klicka på den vänstra musknappen på ögat för att växla mellan de två alternativen.

  Hidden instrument

  Zooma

  För att zooma in och ut i stycket, håll Ctrl och scrolla med mushjulet upp respektive ner (Mac: Cmd + scroll).