Taktarter

Updated 1 month ago
This translation is outdated, see the English version for a reference: Time signatures

  Översikt

  Taktarter läggs till i partituret från paletten "Taktarter".

  Taktartspaletten

  Ställ in inledande taktart för ditt partitur

  Detta görs från sida 2 i dialogrutan Nytt partitur.

  Lägg till en taktartsändring i ditt partitur

  Använd en av följande metoder:

  • Markera en befintlig taktart, takt, not eller paus i partituret, och klicka på en taktart i en palett.
  • Dra och släpp en taktart från en palett till en yta i en takt, eller ovanpå en befintlig taktart.

  Ta bort en taktart

  • För att ta bort en taktart i partituret, markera den och tryck Del.

  Styr synlighet för taktarter

  För att visa/dölja taktarter på en viss notrad:

  1. Högerklicka på notraden och välj "Egenskaper för notrad/stämma";
  2. Avbocka/bocka för "Visa taktart".

  För att avaktivera/aktivera alla påminnande taktarter (vid slutet av notrader):

  1. Från menyfältet, välj FormatStilSida.
  2. Avbocka/bocka för "Skapa påminnande taktarter".

  För att visa eller dölja en individuell påminnande taktart:

  1. Markera gällande taktart;
  2. I avsnittet Taktart i Egenskapspanelen, avbocka/bocka för "Visa påminnande taktart".

  Skapa en egen taktart

  1. I paletten Taktarter, klicka på Mer. Därefter, klicka i extrapaletten på knappen "Skapa taktart";
  2. I Värde, ange täljare, nämnare, och text. (Det sistnämnda är valfritt, för fall där du behöver visa något annat än den faktiska taktarten);
  3. Justera notbalkningen i avsnittet Balkgrupper (se Balkgrupper nedanför)
  4. Tryck Lägg till för att överföra den nyskapade taktarten till Taktartspaletten.

  Du kan också göra detta från Huvudpaletten (Shift+F9).

  Lägg till en lokal taktart för en enda notrad

  I vissa fall kan ett partitur visa notrader med olika taktarter som spelas samtidigt. Se exempelvis följande (J. S. Bachs Goldberg-variation nr. 26):

  Exempel: Goldberg-variation

  Den globala taktarten är 3/4, men taktarten i den övre notraden har satts fristående till 18/16.

  För att ange en lokal taktart för endast en notrad:

  • Håll nere Ctrl (Mac: Cmd) och dra och släpp en taktart från en palett till en tom takt.

  Ändra storlek på en taktart

  1. Markera en taktart
  2. I avsnittet Taktart i Egenskapspanelen, justera värdena för horisontell och vertikal Skala.

  Taktartsegenskaper

  För att öppna dialogrutan Taktartsegenskaper, använd endera av följande:

  • Högerklicka på en taktart och, från sammanhangsmenyn, välj "Taktartsegenskaper".
  • Markera en taktart, och klicka sedan på Taktartsegenskaper i avsnittet "Taktart" i Egenskapspanelen.

  Taktartsegenskaper

  Utseende

  Den här delen av dialogrutan låter dig justera det allmänna utseendet för taktarten utan att påverka dess rytmvärde.

  • Text: Skriv de gällande täljare och nämnare som du vill se i partituret.

  Annars kan du välja bland ett utbud av taktartssymboler nedanför.

  Balkgrupper

  Det här avsnittet låter dig justera balkningsegenskaperna för noter som förekommer i avsnittet som tillhör taktarten.

  • Klicka på en not för att bryta balken framför den. Klicka igen för att sätta ihop balkarna igen.
  • Annars kan du dra och släppa en "balkväljarikon" till noten efter balken du ville sätta eller bryta.
  • Klicka på Återställ för att bara ta bort alla ändringar som gjordes sedan fönstret öppnades den här gången, och återgå till inställningarna som användas innan. Knappen återställer inte inställningarna till hur det var innan taktarten lades till från paletten. För att göra detta, ersätt taktartsobjektet med ett nytt.

  Kryssa för rutan "Ändra även kortare noter" om du vill att ändringar ska gälla även på balkgrupper nedanför.
  För mer information om balkar, se Balkar.

  Taktartsstil

  Det finns ett par globala stilegenskaper för taktarter (se FormatStil).

  • Skapa påminnande taktarter: Finns i avsnittet Sida. Bocka för eller av för att aktivera/avaktivera.
  • Klav till taktart / Tonart till taktart / Taktstreck till taktart / Taktart till taktstreck / Taktart till första not: Finns i avsnittet Takt. Låter dig bestämma avstånd mellan diverse delar av taktartens layout.