Nyheter i MuseScore 4

Updated 1 month ago

  Om du börjar använda MuseScore 4 efter att ha använt äldre versioner kommer du att märka att en del har ändrats - inte bara i användargränssnittet, utan också många funktioner du har vant dig vid, och hur man åstadkommer olika saker. Dessa ändringar är utformade för att förbättra användarupplevelsen samtidigt som de erbjuder en mycket bredare funktionalitet. Här är en snabb överblick över vissa av de större ändringarna.

  Nytt användargränssnitt

  MuseScore 4 har ett nytt stilrent gränssnitt. Nästan varje del av programmet har gjorts om från grunden för att bli renare och lättare att läsa. Du kan välja mellan ljust, mörkt och högkontrasttema, såväl som att välja din favorit-accentfärg. Ändringar till programmets utseende kan göras i Inställningar.

  Instrument och stämmor

  En ny instrumentpanel låter dig dölja, sortera och anpassa dina instrument utan att lämna partiturvyn.

  Instrumentpanelen är väl integrerad i processen att skapa stämmor, vilket gör det lättare att skapa anpassade stämmor med valfri kombination av tillgängliga instrument. Det finns också en bekväm knapp i verktygsfältet som snabbt låter dig öppna en tillgänglig stämma.

  Inspektor

  Inspektorn från tidigare MuseScore-versioner kallas nu Egenskaper. Varje alternativ i panelen har strukturerats om, och hela flödet har förenklats. Som standard visar Egenskapspanelen flera alternativ, som att visa eller dölja tomma system och diverse andra typer av partiturmärkningar. Där du tidigare behövde markera enskilda elementtyper innan du kunde göra ändringar på dem visar MuseScore 4 alltid relevanta inställningar, oavsett hur många olika element du har markerat.

  Ny uppspelning och stöd för VSTi

  Förbättrad uppspelning är den absolut största ändringen i MuseScore 4. Förutom nya sampelbibliotek (Muse Sounds, tillgänglig som separat nedladdning) har vi nu stöd för VSTi-instick, som kan tillämpas på instrument med den nya mixerpanelen. Mixerpanelen låter dig också enkelt växla mellan VSTi, SoundFonts och Muse Sounds-biblioteken, medan det också går att använda VST-effekter. Ljud kommer nu alltid sparas per partitur, så synthesizerpanelen som fanns i MuseScore 3 behövs inte längre (och har därför tagits bort i MuseScore 4). Om du tidigare använde SFZ-filer för uppspelning i MuseScore 3 rekommenderar vi nu att du använder en gratis VST-samplare, som Sfizz eller Sforzando - båda har stöd för SFZ-uppspelning.

  Tryckförbättringar

  MuseScore 4 har många tryckförbättringar. Vissa kommer att påverka utseendet och dispositionen i partitur från äldre versioner. De största ändringarna påverkar placering av balkar, bågar och överbindningar, horisontell utfyllnad, och sidlayout. Ändringarna är för många för att lista här, så de som vill veta mer om detaljerna får gärna läsa detta specifika dokument (länk kommer senare) som förklarar och illustrerar allt i detalj.

  En oundviklig konsekvens av så omfattande tryckförbättringar är att det inte kommer att vara möjligt att öppna partitur från MuseScore 4 i en äldre version av MuseScore och få ett identiskt utseende.

  Molnlagring

  När du sparar ett dokument för första gången får du nu frågan om du vill spara filen lokalt på din dator, eller till molnet. Detta nya alternativ är en del av en fantastisk expansion som vi arbetar med för tjänster på musescore.com. Läs mer om det på Öppna/Spara/Exportera/Skriv ut och Dela partitur online.

  Andra ändringar

  Medan du använder programmet kommer du att upptäcka flera andra små, men betydelsefulla, ändringar som avses göra kompositionsprocessen och musikskapandet ännu smidigare. Dessa inkluderar:

  • Ett utökat verktygsfält för notinmatning, där du kan komma åt ofta använda element som trioler och artikulationer med ett enda klick. Det finns också en praktisk “+”-meny där du snabbt kan lägga till allt från noter och intervall till ramar och textelement.
  • Lättåtkomliga funktioner i Egenskaper som låter dig snabbt lägga till och ta bort takter, och visa eller dölja tomma notsystem.
  • En ny och snygg mixer
  • Förbättringar på dialogrutan taktartsegenskaper
  • Ett smidigare sätt att ställa in programmets språk
  • En ny Lärandecentral med instruktionsvideor för hur du får ut det mesta av programmet

  Fler ändringar finns på Uppgradering från MuseScore 3.x, inklusive en del kortkommandon som har ändrats eller är helt nya.