Lägga till och ta bort takter

Updated 1 month ago

  Infoga takter

  MuseScore låter dig infoga eller radera takter i partituret med hjälp av olika metoder. Takter kan infogas:

  • Efter en markering
  • Innan en markering
  • I början av stycket
  • I slutet av stycket

  Innehållsmenyn

  För att infoga en eller flera takter:

  1. Högerklicka på en tom yta i en takt
  2. Från innehållsmenyn välj Infoga takter
  3. Från valen som visas, välj den plats där du vill att takten eller takterna skall infogas.
  4. Fyll i dialogrutan och tryck OK.

  Panelen Egenskaper

  För att infoga en eller flera takter:

  1. Klicka på en takt
  2. Gå till panelen Egenskaper
  3. Klicka på Infoga takter i rutan Takter
  4. Skriv det antal takter du vill infoga (eller lämna som “1” för att infoga en enda takt)
  5. Välj var du vill att takten eller takterna ska infogas från rullgardinsmenyn (eller lämna som den är för att infoga nya takter efter den valda punkten)
  6. Klicka på +-knappen

  Denna popupmeny kommer fortsätta vara öppen tills du klickar någon annanstans i gränssnittet. Därigenom kan du fortsätta att trycka på +-knappen så många gånger som du behöver för att infoga ytterligare takter.

  Adding measures (animated image)

  Dessutom kan du infoga takter från en av två menyer:

  Verktygsfältet notinmatning

  1. Välj något i ditt partitur (det kan vara vad som helst utom linje-objekt)
  2. Klicka på +-knappen i verktygsfältet Notinmatning
  3. Flytta markören till Takter
  4. Välj var du vill att nya takterna ska infogas
  1. Välj något i partituret (kan vara vad som helst utom linje-objekt)
  2. Klicka på Infoga i menyfältet
  3. Flytta markören till Takter
  4. Välj var du vill att nya takter skall infogas

  Infoga takter med keyboardgenvägar

  För att snabbt mata in en takt före markeringen:

  1. Välj något i partituret (kan vara vad som helst utom linje-objekt)
  2. Tryck Ins

  Mata in fler takter genom att trycka Ins om och om igen.

  För att snabbt mata in flera takt före markeringen:

  1. Välj något i partituret (kan vara vad som helst utom linje-objekt)
  2. Tryck Ctrl+Ins (Mac: +Ins)
  3. Skriv i det antal takter du behöver i dialogrutan som visar sig
  4. Klicka OK

  För att infoga i slutet av ditt stycke kan du använda keyboardens Ctrl+B (Mac: +B) för en enda takt, eller Alt+Shift+B (Mac: Option+Shift+B) för flera takter.

  Infoga takter i en ram

  Det är också möjligt att lägga till takter i en ram i partituret:

  1. Klicka på ramen
  2. Använd en av metoderna som visats under "Verktygsfältet notinmatning" eller "Menyfältet" (ovan).

  Radera takter

  För att radera en eller flera takter med hjälp av keyboardgenvägar:

  1. Välj en takt (eller håll Shift och välj flera takter)
  2. Skriv Ctrl+Backspace eller Ctrl+Del (Mac: +Backspace eller +Del).

  Alternativt,

  1. Välj en takt (eller hålla Shift och välj flera takter)
  2. Högerklicka på en av de valda takterna
  3. Välj Radera takter

  Du kan också:

  1. Välja en takt (eller hålla Shift och välj flera takter)
  2. Gå till Verktyg
  3. Välj Ta bort markerat område

  Ta bort tomma takter i slutet

  För att radera tomma takter i slutet av ditt stycke:

  1. Gå till Verktyg
  2. Välj Ta bort tomma takter i slutet

  Se även

  Andra taktrelaterade sidor: