Klamrar

Updated 2 weeks ago

  Klamrar används för att koppla ihop flera notrader för ett instrument (t.ex. pianots ackolad) eller en instrumentgrupp (t.ex. 2 violiner, viola och cello i en stråksektion) i ett system. Se kapitlet Sidlayout - begrepp: system.

  Klamrar läggs automatiskt till när ett partitur skapas i dialogrutan Nytt partitur. Du kan lätt ändra dem i förvalet inte är vad du önskade (se nedanför).

  För att lägga till klamrar och svängda klamrar, använd paletten Klamrar.

  Lägg till klamrar

  För att lägga till en klammer till alla notsystem:

  1. Klicka på den första takten i notraden där du vill att klammern ska börja, håll Shift och klicka på takten där du vill att klammern ska sluta.
  2. Klicka på önskad klammerikon i paletten "Klamrar".

  Alternativ metod:

  1. Markera starttakten, och klicka för att få klammern på plats i "Klammer"-paletten.
  2. Markera klammern, klicka på justeringshandtaget och dra den nedåt till önskad position. Den kommer att fästa till rätt läge.

  Nästlade klamrar kan också läggas till med de här metoderna, med den inre först och den yttre sist. Ordningen kan redigeras i efterhand med egenskapen "Kolumn" (se nedanför)

  Redigera klamrar

  Om du markerar en klammer kan du redigera dess egenskaper i Egenskapspanelen (sidofält).

  • Kolumn: Flyttar klammern inåt/utåt.
  • Spann: Förlänger eller drar ihop ändarna för klammern.

  Ändra klammertyp

  • Markera klammern i partituret som du vill ändra, och klicka sedan på en ny klammer från "Klammer"-paletten.

  Ändra klammerspann

  Använd en av följande metoder:

  • Markera klammern, klicka på justeringshandtaget, och dra det till önskad position.
  • Markera klammern, klicka på justeringshandtaget, och tryck Shift+/ för att flytta det bland notraderna.
  • Ändra "Spann" i Egenskapspanelen.

  Ta bort klamrar

  • För att ta bort en klammer, markera den och tryck Del.

  Anpassa klammerns utseende

  Klamrar har också ett par globala egenskaper som kan justeras från Stilmenyn:

  • Justera tjocklek och avstånd från notraden i FormatStilSystem.
  • Justera avstånd ovanför/nedanför i FormatStilSida→Aktivera vertikal justering av notrader.