Justera element direkt

Updated 1 month ago

  Det här kapitlet går igenom metoder att finjustera positionering av element i ett partitur för dispositionsändamål. De vanligare metoderna för notredigering tas upp i kapitlen Skriv och redigera text och Redigera noter och pauser.

  Ändra position för element

  För att finjustera position för element i ett partitur kan du antingen

  • Dra det - se även kapitlet Fäst till rutnät - eller
  • Markera element i ett partitur, justera deras Förskjutningsegenskap - se kapitlet Egenskapspanelen - eller
  • Använd Redigeringsläge

   För att gå in i Redigeringsläge kan du antingen

   • Högerklicka → Redigera element på ett element i ett partitur, eller
   • Markera ett element i ett partitur och använda kortkommandot F2, eller
   • Markera ett element i ett partitur och använda kortkommandot Alt+Shift+E (Mac: +Shift+E)

   Därefter, i Redigeringsläge, tryck piltangenterna för att flytta objektet stegvis i 0.5 sp, eller

  • Redigera det direkt. Den här metoden fungerar inte på noter, pauser, och element som lagts till från "Huvudpalett : Symboler" (se kapitlet Övriga symboler). Markera element i ett partitur, tryck piltangenterna för att flytta i små steg (0.1 sp). Tillsammans med Ctrl (Mac: ) flyttas de i stora steg (1 sp).

  Läs mer om spatium (sp.) i kapitlet Begrepp för sidodisposition.

  Ändra form på element

  För att ändra formen på element som legato-bågar och bindebågar efter att ha lagt till dem i partituret:

  1. Klicka på bågen du vill justera
  2. Klicka och dra justeringshandtagen som visas runt elementet (Obs: röda bokstäver i illustrationen nedanför används bara för tydlighets skull)
   Justera form

  Observera att:

  • Handtagen B, C och D ändrar formen för kurvan vid den punkten
  • Handtagen A och E justerar elementets längd (Detta kan också styras genom att trycka Shift+/ för att flytta ändarna ett ackord/en paus i taget)
  • Handtag F flyttar hela linjen utan att ändra dess form eller längd

  Om du vill ändra noten som en båge är ansluten till är den rekommenderade metoden att använda kortkommandona som beskrivs ovanför (Shift+/). Det är det mest effektiva sättet att ändra både utseendet och uppspelningsintervallet för noter som omfattas av en legato-båge eller bindebåge.

  Arbeta med linjer

  Se även huvudkapitlet Övriga linjer.

  Ändra intervall för en linje

  För att ändra start- och slutpunkt för en linje:

  1. Markera linjen för att visa dess justeringshandtag
   Justera linje
  2. Klicka antingen start- eller slutjusteringshandtaget
  3. Tryck Shift+/ för att flytta handtaget ett steg i taget (ett steg = en not/paus, eller en takt—beroende på linjetyp). Obs: Du kan använda Tab för att flytta fokus mellan handtag under justeringen.
  4. Finjustera handtagens positioner med piltangenterna / vid behov. Observera att detta inte påverkar linjens uppspelningsintervall.

  Som med legato-bågar och bindebågar rekommenderar vi att man använder Shift vid justering av linjelängd med piltangenterna för att säkerställa att uppspelningsintervallet också justeras på samma sätt.

  Skapa diagonala linjer

  Fastän linjer är horisontella som standard kan de vinklas genom att dra i start- eller slutjusteringshandtagen, eller genom att välja ett start-/sluthandtag och använda upp- eller nerpiltangenterna.

  Redigera text för textlinjeobjekt

  För att redigera visad text för textlinjeobjekt (som "systemtextlinje", "notsystemtextlinje", och "barrélinje", se Skriv och redigera text):

  1. Markera ett textlinjeelement
  2. Gå till Egenskapspanelen
  3. Öppna Textfliken i avsnittet Textlinje
  4. Redigera dessa fält
   • Inledande text
   • Text vid fortsättning på nytt notsystem: texten som visas om objektet omfattar mer än ett notsystem (siddispositionsbegrepp); se kapitlet Siddispositionsbegrepp.

  Se även