Byta instrument mitt i partituret

Updated 1 month ago

  Lägg till ett instrumentbyte

  När en musiker behöver dubblera på ett annat instrument för en del av ett stycke placeras oftast instruktionen om att byta instrument ovanför notraden i början av den delen. Att återgå till huvudinstrumentet hanteras på samma sätt.

  I MuseScore hanteras instruktionen om instrumentbyte av textelementet Byt instrument, vilket hittas i paletten Text. Detta textelement skiljer sig från Staff Text, System Text and Expression Text i att det är kopplat till uppspelning, och gör det möjligt att byta klang till det nya instrumentet.

  För att lägga till ett instrumentbyte:

  1. Klicka på en not eller paus för att välja startpunkt för bytet
  2. Klicka på palettobjektet Byt instrument i Textpaletten
  3. Välj vilket instrument du vill byta till i dialogrutan Välj instrument som visas
  4. Klicka OK

  Instruktionen för att byta till det nya instrumentet kommer att visas ovanför den valda infogningspunkten i partituret.

  Skapa instrument byte mitt i partituret (animerad bild)

  Arbeta med instrumentbyten

  Ta bort ett instrumentbyte

  För att ta bort ett instrumentbyte. enkelklicka på ett Byt instrument-textelement för att markera det, och tryck antingen Del eller Baksteg.

  Märk om ett instrumentbyte

  Du kan märka om ett Byt instrument-textelement i partituret genom att dubbelklicka på det och skriva in ny text. Detta kommer inte att påverka ljudet som spelas upp för det nya instrumentet.

  Instrumentbyten i mixern

  Uppspelningsljud för instrumentbyten återspeglas i Mixern som separata kanalremsor staplade till höger om huvudinstrumentets kanalremsa. Dessa instrument etiketteras med parenteser. Du kan ändra det tilldelade uppspelningsbiblioteket, lägga till effekter, justera volymen, och tysta, göra till soloinstrument, och panorera kanalremsorna precis som med andra instrumentkanalremsor. För mer information, se Mixern.

  Mixern som visar kanalremsa för instrumentbyte

  Ändra notradstyp

  Att ändra till ett annat instrument kan kräva andra tonarter, klaver, och till och med typ av notrad. Läs mer om hur du ändrar notradstyp i Ändra notradstyp.