Arpeggion och glissandi

Updated 1 week ago

  Arpeggion, strummpilar, glissandi, portamento, bends i bleckblås- eller träblåsinstrument och Gitarrtekniker: Glid in och glid ut kan läggas till från paletten Arpeggion & glissandi:

  Paletten arpeggion & glissandi

  Många har en justerbar effekt på uppspelning (se nedanför).

  Arpeggion

  Lägg till ett arpeggio/strummande i ditt partitur

  För att lägga till ett arpeggio eller strummande i ett partitur:

  1. Klicka på en not i ett ackord (det är möjligt att välja flera);
  2. Klicka på en arpeggio-/strumningssymbol i paletten.

  Du kan också dra en arpeggio-/strumningssymbol från en palett till ett nothuvud.

  Justera höjd för arpeggio/strum

  Klicka på ett arpeggio, så kommer två justeringshandtag att visas överst och nederst på symbolen. Du kan antingen flytta uppåt eller nedåt genom att dra, eller genom att välja ett handtag och använda piltangenterna upp/ned.

  Skapa arpeggion i flera stämmor eller mellan notrader

  Arpeggion omfattar bara stämman där de först infogades, men kan därefter justeras till att omfatta flera stämmor i samma instrument, till och med över flera notrader.

  För att justera ett arpeggio till att omfatta flera stämmor:

  1. Markera antingen det övre eller nedre handtaget i ett arpeggio
  2. Tryck Shift+ eller Shift+ för att flytta handtaget uppåt eller nedåt till nästa intilliggande stämma

  Handtaget kommer att hoppa till nästa stämma ovanför och nedanför som har noter på samma plats. Detta inkluderar stämmor i notrader ovanför och nedanför, vid arbete med instrument som använder flera notrader.

  Arpeggiot anses 'tillhöra' den översta stämman som omfattas, och kommer att färgläggas därefter.

  (Innan MuseScore 4.2 kunde bara det nedre handtaget användas, för att utöka arpeggiot till en stämma av samma nummer i notraden eller rader nedanför. Övriga justeringar behövde göras manuellt.)

  Ändra uppspelning för arpeggion

  För att ändra hastigheten för ett markerat arpeggio, tryck Uppspelning i Egenskapspanelen, och justera "Brytningstid".

  Om du vill stänga av uppspelning helt, bocka av "Spela upp"-rutan i avsnittet Allmänt i Egenskapspanelen.

  Arpeggiostil

  Standardegenskaper för alla arpeggion i partituret kan justeras från stilmenyn i FormatStilArpeggion:

  Stilinställningar för arpeggion

  Portamento

  För att lägga till en glidning eller "portamento" mellan två noter, lägg till ett glissandotecken och ändra dess utseende och uppspelningsinställning.

  För att lägga till en glidning eller ett portamento före eller efter en not innan en not (en stråkinstrument- eller gitarrteknik), lägg till antingen en av de fyra bleckblås- eller träblåsinstrument-bends eller en Gitarrtekniker: Glid in och glid ut; se även symbolkategorin i huvudpaletten, men dessa påverkar inte uppspelning.

  Glissandi

  Obs: GIttarglidningar tar upp i Gitarrtekniker.

  Lägg till ett glissando i ditt partitur

  1. Markera en eller flera inledande noter;
  2. Klicka på önskad glissandoikon i paletten. Ett glissando skapas, och leder till nästa not i samma stämma:
   Glissando

  Du kan också dra en glissandosymbol från paletten till ett nothuvud.

  Glissandi kan korsa notrader vid behov:

  Glissando över flera notrader

  Redigera intervall för ett glissando

  Vid behov kan du ändra start- eller slutposition för ett glissando på följande sätt:

  1. Välj redigeringshandtaget vars position du vill ändra;
  2. Tryck Shift+///, för att flytta handtaget i önskad riktning, en not i taget.

  Den här metoden kan också användas för att flytta redigeringshandtaget mellan stämmor och mellan notrader.

  Ändra utseende för glissandi

  Linjetypen för ett markerat glissando—vare sig rak eller vågig—och associerad text, kan ändras i avsnittet __Glissando_ i Egenskapspanelen. Du kan också stänga av text genom att avbocka rutan "Visa text".

  Ändra uppspelning för glissandi

  För att ändra uppspelningseffekt, klicka på Uppspelning och välj ett alternativ från den utfällbara listan: kromatisk, vita tangenter, svarta tangenter, diatonisk, portamento (det här alternativet för glissandotecknet skapar ett portamento mellan två noter; för att lägga till andra typer, se portamento).

  Du kan också välja att stänga av uppspelningseffekten genom att avbocka "Spela upp" i avsnittet Allmänt i Egenskapspanelen.

  Glissandoegenskaper

  Följande egenskaper är tillgängliga i avsnittet Glissando i Egenskapspanelen.

  Glissandolinje: Välj mellan "rakt" eller "vågigt".
  Visa text: Avbocka/bocka i rutan för att avaktivera/aktivera visning av glissandotexten.
  Text: Ange text att visa med glissandot.

  Standardstilen för all glissandotext bestäms av inställningarna i "Glissando" i FormatStilTextstil.

  Bends

  Bör inte blandas ihop med Gitarrtekniker: Bends.

  Paletten Arpeggion & glissandi innehåller också bend-symboler för bleckblås- och träblåsinstrument:

  Bends för bleckblås

  Dessa påverkar uppspelning av partituret.

  Bend-typer

  Fall:
  Doit:
  Plop:
  Scoop:

  Om du inte är säker på vilken som är vilken kan du hålla muspekaren över ikonen. Då visas symbolens namn i ett tooltip-fönster.

  Lägg till en bend i ditt partitur

  1. Markera ett nothuvud;
  2. Klicka på önskad bend-symbol i paletten.

  Du kan annars dra en bend-symbol till ett nothuvud i partituret;

  Ändra utseende för bends

  För att ändra bendens form, klicka på den för att visa fyra justeringshandtag. Dra i handtagen, eller klicka på dem och tryck på piltangenterna, tills du får den form du vill ha.