Ändra notradstyp

Updated 3 weeks ago

  För att ändra en notrad genom hela partituret, ändra istället Notradstyp eller mall. Notradstyper och mallar som stöds av Musescore beskrivs i kapitlet Egenskaper för notrad/stämmor.

  Du kan ändra utseende för en notrad från en viss punkt i ett partitur genom att lägga till ett "Ändra notradstyp"-element i en takt, och justera dess egenskaper i Egenskapspanelen. Detta kan användas när du byter mellan notrader med eller utan tonhöjd eller för olika experimentella notationseffekter.

  Exempel på byte av notradstyp

  Lägg till ett byte av notradstyp

  1. Markera en takt i partituret och, i Layoutpaletten ...
  2. ... klicka på symbolen "Byt notradstyp" för att lägga till den i ditt partitur Symbol för Byt notradstyp

  Du kan annars dra symbolen från paletten till en takt i ditt partitur.

  Ställ in notradsegenskaper

  När du ändrar en "Byt notradstyp"-egenskap i Egenskapspanelen kommer det nya värdet att prioriteras framför värdet som visas i den globala Egenskaper för notrad/stämma-dialogrutan. Endast egenskapsvärdena i Egenskaper för notrad/stämma som inte kan ändras för "Byt notradstyp" kommer att gälla genom hela partituret.

  Egenskaperna som kan ändras för "Byt notradstyp" i Egenskapanelen är:

  Sticknotsstorlek
  Använd storleken Liten notrad som definierats för partituret

  Förskjutning
  Förskjut notraden vertikalt

  Skala
  Ändra storleken på notraden med ett procenttal

  Antal linjer
  Ändra antalet linjer i notraden

  Linjeavstånd
  Ändra avstånd mellan två notlinjer

  Stegförskjutning
  Förskjut noterna på notraden relativt

  Osynliga notlinjer
  Sätt synlighet på/av för notlinjerna

  Notlinjefärg
  Ange färg för notlinjerna

  Nothuvudsschema
  Ange alternativa nothuvuden, som notnamn eller notform

  Skaftlös
  Visa/dölj notskaft

  Visa taktstreck
  Visa/dölj taktstreck

  Visa hjälplinjer
  Visa/dölj hjälplinjer

  Generera klaver
  Visa/dölj klaver

  Generera taktarter
  Visa/dölj taktarter

  Skapa tonarter
  Visa/dölj tonarter