Tillfälliga förtecken

Updated 13 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Tillfälliga förtecken.

Tillfälliga förtecken kan matas in eller ändras genom att dra ett förtecken från förteckenspaletten till en not.
Accidentals palette

Om du bara vill ändra tonhöjden för en not kan du även markera noten och trycka:

  • Upp-pil: Höjer tonen med att halvt tonsteg.
  • Nerpil: Sänker tonen med ett halvt tonsteg.
  • Ctrl+Upp-pil: Flyttar tonen uppåt en oktav.
  • Ctrl+Nerpil: Flyttar tonen neråt en oktav.

MuseScore försöker automatiskt att sätta in ett lämpligt förtecken för den ändrade tonhöjden. Om du manuellt behöver korrigera ett förtecken eller placera ett förtydligande förtecken (stödförtecken), dra då ett förtecken från förteckenpaletten till noten. Om du senare ändrar tonhöjden m.h.a. piltangenterna så tas manuella inställningar bort.

Menyfunktionen NoterOmtolka förtecken försöker att gissa förtecken för hela partituret.