Taktstreck

Updated 11 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Taktstreck.

Ändra skiljestreck

Taktstreck ändras genom att dra ett skiljestreck från paletten till ett taktstreck i noterna.
Bar Line palette

Skapa en ackolad

För att förlänga taktstreck över flera system dubbelklickar man i en takt för att redigera den (see Edit mode ).
Bar Line edit mode

Dra den blå kvadraten ned till nästa system.
Alla taktstreck uppdateras när du lämnaredit mode.
Grand staff

Se även: Measure operations