Arpeggio

Updated 11 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Arpeggio.

Arpeggio infogas genom att dra en arpeggio-symbol från arpeggio-paletten till en not i ackordet.

Arpeggio Palette

I version 0.9.5 eller senare kan du ändra längden på ett arpeggiotecken genom att dubbelklicka på det och sedan justera genom att dra handtagen upp eller ner.

Arpeggio spanning two staves