Zmiana i dostosowanie dźwięku

Updated 9 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Zmiana i dostosowanie dźwięku.

Mikser

Mikser pozwala zmieniać instrumenty oraz dostosowywać głośność, panoramę, pogłos i chorus dla każdej pięciolinii. Z głównego menu wybierz WidokMikser lub wciśnij F10 na klawiaturze.

Mikser z regulacją dla każdej partii

Wycisz i Solo

Użyj pola wyboru Wycisz, aby wyciszyć dany głos. Zamiast tego, aby wyciszyć wszystkie pozostałe głosy zaznacz pole wyboru Solo.

Pokrętła

Aby regulować pokrętło w kierunku ruchu wskazówek zegara, kliknij i przeciągnij myszkę w górę. Aby przekręcić pokrętło w przeciwnym kierunku, kliknij i przeciągnij myszkę w dół.

Brzmienie

Rozwijana lista wskazuje wszystkie instrumenty w używanym SoundFont .

Zmiany dźwięku w czasie odtwarzania

W MuseScore niektóre instrumenty zmieniają dźwięk w trakcie odtwarzania utworu. Przykładowo smyczki mogą zmieniać brzmienie na pizzicato lub tremolo, a trąbka na brzmienie z tłumikiem. Następujący przykład odnosi się do trąbki z tłumikiem, ale te same zasady dotyczą także pizzicato, czy tremolo smyczków.

  1. Zaznacz pierwszą nutę odcinka granego z tłumikiem.
  2. Z głównego menu wybierz UtwórzTekstTekst pięciolinii.
  3. Wpisz Mute (lub podobne oznaczenie, tj. Con Sordino). Na razie tekst pięciolinii nie oddziałuje jeszcze na odtwarzanie dźwięku w MuseScore.
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszki na tekst pięciolinii i wybierz Właściwości tekstu pięciolinii....
  5. W oknie dialogowym właściwości tekstu pięciolinii zaznacz pole wyboru Kanał.
  6. W oknie dialogowym właściwości tekstu pięciolinii wybierz wycisz.
  7. Kliknij OK, aby powrócić do partytury.

Okno dialogowe "Właściwości tekstu pięciolinii"

Każda nuta znajdująca się za dodanym właśnie tekstem będzie grana brzmieniem trąbki z tłumikiem. Aby powrócić do brzmienia bez tłumika, postępuj zgodnie z powyższymi wskazówkami, z tą różnicą, że w punkcie 3 należy otworzyć i zaznaczyć zwykły w punkcie 6.