Wsparcie

Updated 1 year ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Wsparcie.

Rozdział ten opisuje, w jaki sposób szukać pomocy, będąc użytkownikiem MuseScore'a: najlepsze miejsca, gdzie można pomoc uzyskać, najlepszy sposób, w jaki należy zadawać pytania na forum, a także wskazówki o raportowaniu błędów.