Volty

Updated 9 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Volty.

Volty lub inaczej mówiąc klamry dla pierwszego i drugiego zakończenia, używane są do oznaczania różnych zakończeń przy repetycji.

Przykład pierwszego i drugiego zakończenia

Aby umieścić voltę w partyturze, przeciągnij i upuść odpowiedni symbol z palety Linie .

Klamry mogą być przerzucane na więcej niż jeden takt. Kliknij dwukrotnie na voltę, aby wejść w tryb edycji, a następnie przesuń uchwyt, używając skrótów:

  • O jeden takt w lewo: Shift+Lewo
  • O jeden takt w prawo: Shift+Prawo

Polecenia te przesuwają "logiczny" początek lub zakończenie volty, w ten sposób wskazując, które takty mają być oznaczone klamrami.

Inne polecenia w trybie edycji mogą także przesuwać uchwyty, ale nie zmieniają sposobu, w jaki partytura jest odtwarzana.

Jeśli przesuniesz uchwyty między pozycją logiczną a rzeczywistą, pojawi się linia przerywana.

Druga volta w trybie edycji

Tekst

Można zmienić tekst i wiele innych właściwości volty, używając okna dialogowego "Właściwości linii". Kliknij prawym przyciskiem myszki na klamrę volty i wybierz Właściwości linii.... Przykład poniżej pokazuje tekst volty jako "1.-5.".

Okno dialogowe "Właściwości linii"

Przykład volty od 1 do 5 i szóstej końcowej

Odtwarzanie

Czasami repetycja musi być grana więcej niż dwa razy. W powyższym przykładzie tekst volty wskazuje na pięć powtórek. Jeśli chcesz zmienić liczbę odtwarzanych repetycji, to idź do taktu zawierającego kreskę taktową z repetycją i zmień we właściwościach taktu parametr "Liczba powtórek" (zobacz Operacje na taktach , aby uzyskać więcej szczegółów).