Tryb odtwarzania

Updated 1 year ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Tryb odtwarzania.

MuseScore posiada zintegrowany sekwencer i syntezator do odtwarzania partytur.
Wciskając przycisk "Odtwarzaj" Rozpocznij lub zatrzymaj odtwarzanie , uruchamiasz tryb odtwarzania. Mając uruchomiony tryb odtwarzania dostępne są następujące polecenia:

  • Przełącz pauza/odtwarzanie: Spacja
  • Przejdź do poprzedniej nuty (akordu): Lewo
  • Przejdź do następnej nuty (akordu): Prawo
  • Przejdź do poprzedniego taktu: Ctrl+Lewo
  • Przejdź do następnego taktu: Ctrl+Prawo
  • Przewiń do początku partytury: Home
  • Przełącz pokaż/ukryj panel odtwarzania: F11

Wciśnij przycisk odtwarzania ponownie, aby zatrzymać i opuścić tryb odtwarzania.

MuseScore rozpoczyna odtwarzanie od miejsca, w którym poprzednio je zakończył. Jeśli zaznaczysz nutę, to MuseScore rozpocznie ponowne odtwarzanie od niej. Pasek narzędziowy posiada również przycisk przewijania, aby szybko powrócić do początku partytury, w celu jej odtworzenia.

Panel odtwarzania

Panel odtwarzania umożliwia większą kontrolę, m.in. nad tempem, pozycją startową i ogólną głośnością. Z głównego menu wybierz WidokPanel odtwarzania.

Panel odtwarzania umożliwia ustawienie tempa i głośności

Jeśli chcesz odtwarzać instrumenty inne niż fortepian, to musisz zmienić zintegrowany SoundFont MuseScore'a na bardziej kompletny EdytujWłaściwości... → zakładka Wej/Wyj. Instrukcje znajdziesz w SoundFonty .

Dźwięk w Ubuntu

Jeśli masz problemy z dźwiękiem w Ubuntu, to idź do sekcji "Linuks" na stronie poświęconej Instalacja .