Tempo

Updated 9 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Tempo.

Tempo odtwarzania można zmienić poprzez panel odtwarzania lub używając oznaczenia tempa w partyturze.

Panel odtwarzania

  • Wyświetlanie panelu odtwarzania: WidokPanel odtwarzania lub wciskając F11 na klawiaturze.
  • Zmień parametr BPM (uderzenia na minutę), używając suwaka oznaczonego jako Tempo (Tmp).

Oznaczenie tempa

  • Zaznacz nutę, aby wskazać miejsce utworzenia oznaczenia tempa.
  • Z głównego menu wybierz: UtwórzTekst...Tempo....
  • Wciśnij OK, aby zakończyć.

Istniejące oznaczenie tempa można zmienić, klikając dwukrotnie na tekst w celu wejścia w tryb edycji. Można użyć palety, aby dodać ćwierćnutę lub inną wartość rytmiczną do oznaczenia metrycznego.
Oznaczenie metryczne: Andante (ćwierćnuta = 75)

Uderzenia na minutę (BPM) w istniejącym oznaczeniu tempa można dostosować przez kliknięcie prawym przyciskiem myszki na tekście i wybraniu Właściwości tempa....

Uwaga! Tempo odtwarzania może być inne od tego wskazanego przez wartość BPM, jeśli ustawienie tempa w panelu odtwarzania pokazuje wartość skalowania inną niż 100%.