Tekst

Updated 1 year ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Tekst.

Rozdział "Tekst" opisuje sposób tworzenia słów, nazw akordów i innych tekstów przypisywanych do pięciolinii.
W poprzednim rozdziale mówiliśmy o tekście odnoszącym się do odtwarzanego Tempo . W MuseScorze jest dostępnych jeszcze wiele innych typów tekstów, tj. Słowa , Nazwy akordów , Palcowanie , nagłówki, oznaczenia dynamiczne itd. Wszystkie one dostępne są w menu UtwórzTekst.
Dla krótkich, ogólnych napisów używaj tekstu systemowego lub tekstu pięciolinii. Różnica między nimi dotyczy tego, czy mają pojawiać się przy całym systemie, czy tylko przy jednej pięciolinii.