Przywracanie ustawień domyślnych

Updated 1 year ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Przywracanie ustawień domyślnych.

Najnowsze wersje MuseScore'a posiadają możliwość przywrócenia domyślnych ustawień programu. Bywa to niekiedy potrzebne, gdy np. ustawienia wprowadzone przez użytkownika doprowadzają do błędów programu. Przed przywróceniem domyślnych ustawień zawsze warto jednak skonsultować swój problem na forum użytkowników, aby sprawdzić, czy dany problem można rozwiązać w inny sposób, niekoniecznie przez porzucenie wszystkich wprowadzonych przez siebie zmian.

Uwaga! Przywracanie ustawień domyślnych usuwa wszystkie zmiany wprowadzone w ustawieniach, paletach, czy właściwościach widoku.

Wskazówki dla Windows

 1. Jeśli MuseScore jest otwarty, to najpierw zamknij program.
 2. Wciśnij Klawisz Windows+R, aby otworzyć okno dialogowe Uruchamiania programów.
 3. Kliknij Przeglądaj....
 4. Poszukaj pliku mscore.exe ma swoim komputerze. Jego lokalizacja może być różna zależnie od tej, wskazanej podczas instalacji, choć zazwyczaj znajduje się on w "Mój komputer > Dysk lokalny > Program Files > MuseScore > bin > mscore.exe".
 5. Kliknij Otwórz, aby opuścić to okno dialogowe i powrócić do okna Uruchamiania programów. W oknie tym powinien pojawić się tekst podobny do tego: "C:\Program Files\MuseScore\bin\mscore.exe".
 6. Kliknij za cudzysłowem, wpisując myślnik, a następnie wielką literę F: -F.
 7. Wciśnij OK.

Po kilku sekundach MuseScore powinien uruchomić się z ustawieniami domyślnymi.

Dla użytkowników zaawansowanych - główny plik z ustawieniami programu znajduje się w:

 • Windows XP i wcześniejsze: C:\Documents and Settings\USERNAME\Application Data\MusE\MuseScore.ini
 • Windows Vista, 7 i 8: C:\Users\<USERNAME>\AppData\Roaming\MusE\MuseScore.ini

Inne ustawienia (palety, sesje...) są w:

 • Windows XP i wcześniejsze: C:\Documents and Settings\USERNAME\Local Settings\Application Data\MusE\
 • Windows Vista, 7 i 8: C:\Users\<USERNAME>\AppData\Local\MusE\MuseScore\

Wskazówki dla Mac OS X

 1. Jeśli MuseScore jest otwarty, to musisz najpierw go zamknąć (+Q).
 2. Otwórz Applications/Utilities/Terminal - powinno pojawić się okno z sesją Terminala.
 3. Wpisz w Terminalu (lub po prostu skopiuj i wklej) następujące polecenie (łącznie z początkowym '/'):

  /Applications/MuseScore.app/Contents/MacOS/mscore -F

Polecenie to przywróci wszystkie ustawienia MuseScore'a do ustawień domyślnych i natychmiast po tym uruchomi program. Możesz teraz opuścić Terminal i wrócić do pracy z MuseScore'em.

Dla użytkowników zaawansowanych - główny plik z ustawieniami programu znajduje się w:
~/.config/muse.org/MuseScore.ini.
Inne ustawienia (palety, sesje...) są w: ~/Library/Application Support/MusE/MuseScore/

Wskazówki dla Linuksa (Ubuntu lub inne oparte o Gnome)

 1. Jeśli MuseScore jest uruchomiony, to należy go najpierw zamknąć (PlikZakończ).
 2. Z głównego menu w Ubuntu wybierz: ProgramyAkcesoriaTerminal. Otworzy się wtedy okno z uruchomioną sesją Terminala.
 3. Wpisz lub po prostu wklej do Terminala następujące polecenie:

  mscore -F

Spowoduje to anulowanie wszystkich ustawień MuseScore'a i powrót do ustawień domyślnych, a także uruchomi program. Możesz teraz przejść do MuseScore'a i rozpocząć pracę.

Dla użytkowników zaawansowanych - główny plik z ustawieniami programu znajduje się w:
~/.config/MusE/MuseScore.ini