Podstawy

Updated 5 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Podstawy

Poprzedni rozdział "Na początek" przeprowadził Cię przez proces Instalacja , a także dostarczył wskazówek, jak Tworzenie nowej partytury . Rozdział "Podstawy" daje przegląd ogólnych metod pracy z partyturą.