Notacja

Updated 11 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Notacja

W poprzednim rozdziale, zatytułowanym "Podstawy" nauczyłeś/aś się, jak Wpisywanie nut i używać palety. Rozdział "Notacja" opisuje różne jej rodzaje, w tym także skomplikowane zagadnienia w sposób bardziej szczegółowy.