Kreski taktowe

Updated 12 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Kreski taktowe.

Zmiana rodzaju kreski taktowej

Kreski taktowe zmienia się przez przeciągnięcie symbolu z palety z kreskami do danego taktu w partyturze.

Paleta "Kreski taktowe"

Aby ukryć całkowicie kreskę taktową, kliknij prawym przyciskiem myszki na linię i wybierz Ukryj.

Tworzenie kresek dla kilku pięciolinii

Aby rozciągnąć kreskę taktową na kilka pięciolinii, kliknij dwukrotnie na nią, aby umożliwić jej edycję (zobacz Tryb edycji ).

Tryb edycji kreski taktowej

Kliknij i przeciągnij błękitny kwadrat do następnej pięciolinii. Widok zostanie uaktualniony w momencie, gdy opuścisz tryb edycji.

Grand staff

Zobacz także: Operacje na taktach .