Jak raportować błędy lub prosić o pomoc

Updated 1 year ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Jak raportować błędy lub prosić o pomoc.

Przed wysłaniem listu z prośbą o wsparcie na forum:

  • Sprawdź rozwiązanie problemu w Podręczniku.
  • Użyj funkcji przeszukiwania strony internetowej, aby sprawdzić na forum, czy ktoś inny nie natrafił na podobny problem.
  • Jeśli wysyłasz raport o błędzie, spróbuj najpierw powtórzyć czynności prowadzące do wystąpienia błędu z najnowszą wersją rozwojową. Możesz również przejrzeć historię wersji, aby sprawdzić, czy błąd ten nie został już naprawiony.

Kiedy wysyłasz prośbę o pomoc lub raportujesz błąd, postaraj się dostarczyć możliwie najwięcej informacji, tj.:

  • Używana przez Ciebie wersja MuseScore'a (np. wersja 2.0) lub numer wydania w przypadku, gdy używasz wersji rozwojowej (niestabilnej).
  • Używany przez Ciebie system operacyjny (np. Windows Vista, Mac OS 10.5 lub Ubuntu 9.04).
  • Jeśli raportujesz błąd, opisz dokładnie kroki, które prowadzą do wystąpienia problemu (gdzie klikasz, jakie klawisze wciskasz, co widzisz itd.). Jeśli nie jesteś w stanie powtórzyć procedury kończącej się wystąpieniem błędu, to prawdopodobnie programiści rozwijający program także nie będą w stanie odnaleźć go i naprawić.
  • Wysyłaj po jednym osobnym raporcie na każdy błąd.
  • Pamiętaj, że celem raportowania błędów nie jest tylko wskazanie błędu, ale taki jego opis, który umożliwi innym reprodukowanie go i naprawienie.