Belkowanie przez pięciolinie

Updated 4 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Belkowanie przez pięciolinie.

W partyturach fortepianowych powszechnie stosuje się obydwie pięciolinie (górną i dolną) do zapisywania fraz muzycznych. Można to zrobić w następujący sposób:

Najpierw wpisz wszystkie nuty na jednej pięciolinii:
Belkowanie nut w górnej pięciolinii

Ctrl+Shift+Góra/Dół przesuwa zaznaczone nuty do następnej pięciolinii (Mac: +Shift+Góra/Dół):

Zaznaczone nuty przesunięte do dolnej pięciolinii

Zobacz także: Kreski taktowe - tworzenie kresek dla kilku pięciolinii.