pdf

• Dec 30, 2023 - 13:05

kiedy eksportowałem moją partyturę niechcący eksportowałem ją do pdf a nie do musescora i teraz nie mogę jej otworzyć w musescorze

Attachment Size
tut.pdf 76.41 KB

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.