Puste takty

• Nov 12, 2023 - 10:33

Hej!
Kiecy łączę ze sobą puste takty to pojawia się nad nimi ich liczba
Czy wie ktoś jak tą liczbę przenieść na dół?

Attachment Size
Zrzut ekranu (146).png 3.65 KB

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.