Ważna zmiana w polskim tłumaczeniu MuseScore'a 4.2

• Nov 8, 2023 - 07:50

W nadchodzącej wersji MuseScore'a pojawi się bardzo ważna zmiana w polskim tłumaczeniu interfejsu:
Menu (Edycja ->) Właściwości zmienia nazwę na (Edycja ->) Ustawienia.
Zmiana ta jest podyktowana faktem, że w menu Widok również mamy Właściwości (F8) oraz tym, że w Audacity, który wchodzi w skład Muse Huba, menu te od dawna funkcjonuje pod nazwą Ustawienia.
Pozdrawiam, G.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.