Dwie triole z ćwierćnut nie połączone ze sobą

• Sep 10, 2023 - 12:25

jak zrobić dwie triole z ćwierćnut nie połączone ze sobą? Program automatycznie łączy mi dwie triole w jedną. Chcę uzyskać efekt jak w załączeniu.

Attachment Size
333.JPG 29.67 KB

Comments

Najpierw wpisujemy dwie pierwsze ósemki. Potem zaznaczamy pauzę ćwierćnutową i wybieramy: Dodaj -> Grupy niemiarowe -> Triola lub używamy skrótu Ctrl+3 i wpisujemy trzy ósemki w trioli. Następnie zaznaczamy kolejną pauzę ćwierćnutową i powtarzamy to, co wcześniej.
Aby grupa niemiarowa była w stylu, jak na tym obrazku, wybieramy: Format -> Style... i w Grupy niemiarowe Typ klamry ustawiamy jako Klamra.
Pozdrawiam, G.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.