Ustawienia domyślne

• Jul 27, 2023 - 10:35

Jak zmienić na stałe ustawienia domyślne? Np ustawienia symboli akordów. Tworząc nowy plik za każdym razem muszę zmieniać system symboli, to aby program odtwarzał akordy oraz zmieniać czcionkę symboli. Gdzie i co zmienić, aby przy tworzeniu nowego pliku ustawienia były takie jakich potrzebuję ?
To pytanie tyczy się też innych ustawień domyślnych.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.