Aktualizacja tłumaczenia dla MuseScore'a 4.0.2

• Apr 23, 2023 - 01:26

Lista poprawek (aktualizacja: 23.04.2023):

  • Naprawiono skrót w menu: Edycja -> Właściwości -> Skróty: Wstaw pauzę wielotaktową na Wstaw pauzę całotaktową.

Aktualizację tłumaczenia można pobrać w: Edycja -> Właściwości -> Ogólne.
Po pobraniu aktualizacji języka wymagane jest ponowne uruchomienie MuseScore'a.
Komunikat: Polski jest już w najnowszej wersji. ukazujący się po kliknięciu na Sprawdź aktualizację języka informuje, że najnowsza aktualizacja języka polskiego została już zainstalowana.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.