Aktualizacja tłumaczenia dla MuseScore'a 4.0.1

• Jan 16, 2023 - 05:00

Lista poprawek (aktualizacja: 04.03.2023):

  • Naprawiono tłumaczenie w menu Format -> Resetuj nadpisania stylu &tekstu i tożsamy z nim skrót Resetuj wszystkie nadpisania stylu tekstu do wartości domyślnych. Teraz jest: Resetuj nadpisania stylów &tekstu i Resetuj wszystkie nadpisania stylów tekstu do wartości domyślnych, gdyż właściwie opcja ta resetuje nadpisania wszystkich stylów tekstu w całej partyturze.
  • Naprawiono ucięte tłumaczenia w Mikserze: Instrument MIDI i Efekty dźwiękowe. Teraz jest: Brzmienie i Efekty dźw.
  • Naprawiono/ujednolicono dwa skróty w menu: Edycja -> Właściwości -> Skróty: Szukaj palety na Szukaj zakładek palety i Przywróć wartości domyślne stylu na Resetuj wszystkie wartości stylów do wartości domyślnych.
  • Ujednolicono komunikat: Poprzednia sesja została niespodziewanie przerwana. na Poprzednia sesja została nieoczekiwanie przerwana.
  • Naprawiono/zmieniono w zakładce palety Gitara: Linia kapodastra na Linia barré.
  • I inne drobniejsze poprawki.

Aktualizację tłumaczenia można pobrać w: Edycja -> Właściwości -> Ogólne.
Po pobraniu aktualizacji języka wymagane jest ponowne uruchomienie MuseScore'a.
Komunikat: Polski jest już w najnowszej wersji. ukazujący się po kliknięciu na Sprawdź aktualizację języka informuje, że najnowsza aktualizacja języka polskiego została już zainstalowana.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.