Musescore v 4.0

• Dec 23, 2022 - 12:51

Soft v 4.0 doesn't play pull-up aither pull-down, any file. Please advise how to run it or do some de-bug.

Regards

Attachment Size
Wonderful_Tonight-Clapton.mscz 186.85 KB

Comments

"Soft v 4.0" does play your file - compressed mscz and uncompressed mscx unpacked via 7-Zip.
How to run your file?
Click Start -> Partytury -> Otwórz inne... (or Plik -> Otwórz...), select your file and click Otwórz or double-click.
On my "hardware" the "Soft v 4.0" run perfectly. Your file also.
Greetings, G.

A po polsku, Waść, pisać umiecie? Czy jeno obcemi językami władacie? Ino tak, iż uczeni w mowie i w piśmie pojąć nie mogą, co żeś tu Waść napisać pragnął. Toć to nasze rodzime forum. Chyba żeś Waść Moskal, czy inny psubrat...

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.