Oznaczenie molowych akordów

• May 21, 2016 - 21:20

Czy da się oznaczyć molowe akordy małymi literami? Mam taki zwyczaj i bardzo mi to ułatwia pracę. Szybciej mi się czyta "e" niż "Em".


Comments

Niestety, ale nie mogłem odpowiedzieć, ponieważ byłem na urlopie.

W menu Style -> Ogólne..., w zakładce Symbole i diagramy akordów, jest opcja Małe litery akordów molowych.

Pozdrawiam,
Gootector

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.