Hoe herstel je een partituur dat beschadigd is geraakt

Bij het openen van een partituur verschijnt soms een dialoog venster met de tekst "Bestand beschadigd" met daarin de mogelijkheid om het openen van de partituur te annuleren, de beschadiging te negeren en door te gaan of om de details aangaande de beschadiging weer te geven. Een beschadigde partituur kan niet online worden opgeslagen in MuseScore.com. Gelukkig is het makkelijk om deze beschadigde bestanden te herstellen.
 1. Klik op "Details weergeven". Je krijgt een nu informatie te zien die hierop lijkt: "Maat 30 Notenbalk 2 incompleet. Verwacht: 4/4; Gevonden: 15/16" (Indien je een bestand online probeert op te slaan dan verschijnt deze tekst in de upload pagina.)
  Dit betekent het volgende: Eén of meerdere maten zijn beschadigd - een voorbeeld, de duur van de maat zou gelijk moeten zijn aan vier kwartnoten maar om de een of andere reden bevat het vijftien zestiende noten en hiermee is de maat vol. Geen paniek dit is eenvoudig op te lossen.
 2. Kopieer de informatie vanuit het dialoog naar de tekstbewerker en klik "Negeren" om verder te gaan en de partituur te openen.
 3. Ga naar iedere maat die genoemd wordt en ga naar de juiste notenbalk, indien nodig. Het maat nummer in het foutmelding kan anders zijn dan het nummer dat zichtbaar is in de partituur, dit kan komen door opmaten, sectie-einden of aanpassingen aan de maatnummering in de maat-eigenschappen. Gebruik de sneltoets Ctrl+F (Cmd+F bij Mac) en voer het maatnummer in uit de foutmelding om naar de juiste maat te gaan.
  Normaal gesproken kun je al zien door er naar te kijken dat de som van de nootwaarden nietjuist is.
 4. **Pas nu eenvoudigweg de lengte van de noten (of rusten) aan.** MuseScore 2 is slim genoeg om dit te herkennen en denkt "Oh maar natuurlijk" en zal de maat corrigeren.
 5. Een andere methode is het selecteren van de beschadigde maat en stem 1 met een andere stem om te wisselen en weer terug (`Bewerken` -> `Stemmen`) en daarna de nieuw toegevoegde helemaatrust te verwijderen in die andere stem.
 6. Indien een maat zo erg beschadigd is dat deze helemaal leeg is (gemeld als "... Gevonden: 0/1") dan zijn er geen noten of rusten op te bewerken en kan er niets worden omgewisseld in de stemmen. In dit geval is het mogelijk om de lege beschadigde maat te overschrijven door middel van kopiëren en plakken. De maat (of maten) die worden gekopieerd mogen niet beschadigd zijn en het bereik van maten dat wordt gekopieerd moet minimaal één maat groter zijn dan het bereik van de beschadigde maten zodat het plakken kan beginnen in de maat voor de beschadigde maat. Daarna kun je de inhoud die gekopieerd is verwijderen en de maten worden correct gevuld met rusten.
 7. Een andere, eenvoudigere manier voor de hier bovengenoemde situatie van een geheel lege maat is om alles te selecteren (Ctrl+A or Cmd+A bij Mac) en dan de sneltoets voor "Helemaatsrust" (Ctrl+Shift+Del of Cmd+Shift+Del bij Mac) om alle maten zonder noten te vullen met een helemaatsrust. Er is hierbij wel een nadeel, indien je maten hebt die alleen rusten bevatten, bv. een kwart rust in een 1/4 opmaat, dan worden vervangen door een enkele helemaatsrust.
 8. Indien MuseScore afsluit bij het selecteren van de beschadigde maat, probeer dan de maat ervoor of erna te selecteren en gebruik de Shift+ of Shift+ toetsen om de selectie uit te breiden met de beschadigde maat. Zodra de maat geselecteerd is kun je gebruik maken van Ctrl+Del (Cmd+Del bij Mac) om beide maten te verwijderen en vervolgens twee maten invoegen en vervolgens de notatie correct invoeren voor de twee maten die verwijderd zijn.
 9. Sla het bestand op. De beschadiging is hiermee hersteld.

Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.