Articulatie

• 14 Jun 2024 - 19:30

In het online handboek van Musescore 4 vind ik in het hoofdstuk Articulaties een zekere uitleg over
articulatiesymbolen die in het Articulaties palet beschikbaar zijn.
Waar zou ik een uitleg kunnen vinden van deze beschikbare symbolen, met name de symbolen ᴗᴗ en // boven een geplaatste noot die ik soms in een muziekstuk tegenkom?


Reacties

Ik weet niet 100% zeker welke symbolen je hier bedoelt omdat je het hebt over boven een noot.
De // staat volgens mij niet boven een noot maar tussen twee noten of bij een maatstreep en geeft een cesuur (pauze) aan. Deze vind je in het ademhalingen en pauze hoofdstuk. Zie https://musescore.org/nl/handbook/4/ademhalingen-en-pauzes

Bedoel je met de boogjes wellicht een fermate? Deze is in hetzelfde hoofdstuk te vinden.

Kun je anders een voorbeeld laten zien van een stukje partituur?

Als antwoord op van Henk De Groot

Inmiddels is het me al duidelijk geworden.
De ᴗ of de ᴗᴗ staat voor het "ontspannen" spelen van de noot waar dit teken boven staat en de // (cesuur) staat idd. ,als een pauzering omschreven in de notenbalk, bijv. bij een scheiding van twee motieven.
Ik had in eerste instantie alleen gekeken in het articulatie palet en ging er pas later met de muis overheen en toen kwamen de korte omschrijvingen van de symbolen tevoorschijn via de "mouse-over".
Door het toevoegen van het "Ademhalingen & Pauzes palet vond ik tenslotte de //.
Dank voor de reactie.

Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.