Musescore /Muse sounds/ woodwinds Flute 2 Dont playback the B3 note Also not when the professional range is selected.

• 16 Mei 2024 - 14:28

Musescore Muse sounds woodwinds Flute 2
The amateur range is C4 up to C6
The professional range is B3 up to C7
When the professional range is selected:
The colour of the B3 note change to black, but with playback the sound is muted
Is my procedure OK?
Have changed the range by selecting a measure, Select stave/part properties
Than change the amateur range to B3 up to C6
See attached score

By the way, with the MS basic sound settings:
The selected range doesn't affect the playback sound


Reacties

De enige functie van het amateur en beroeps bereik is om de noten te kunnen kleuren.
Het aanpassen van dit bereik heeft dan ook alleen effect op wanneer de noot olijfgroen of rood wordt weergegeven.

Wel een interessant punt dat het bereik van Muse Sound niet gelijk is aan wat er in MuseScore is ingesteld.
Er is een open issue waarin dit ook staat: https://github.com/musescore/MuseScore/issues/16244
Zie ook deze post: https://github.com/musescore/MuseScore/issues/13894#issuecomment-210612…
Daarin is het huidige bereik van alle Muse Sounds geluiden zichtbaar gemaakt.

Dit issue zal in de Muse Sounds moeten worden opgelost. Wellicht een idee om daar een issue voor aan te maken? Dat kun je hier doen: https://musehub.zendesk.com/hc/en-gb

Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.