noot A

• 25 Sep 2023 - 23:51

Als ik de noot A wil opschrijven op mijn notenbalk, dan gaat hij terug naar de eerste noot van de maat. ik heb al bij sneltoetsen gekeken en daar staat dat als ik op A druk, de noot A op zal worden geschreven dus daar ligt het probleem niet. Daarnaast is A niet ook nog als een andere sneltoets aangegeven. hoe kan ik dit oplossen?


Reacties

Hallo, dit probleem is bekend maar nog niet opgelost in de software. Er is wel een oplossing die zou kunnen helpen. Om de een of andere reden wordt op sommige systemen het indrukken van de A gekoppeld aan de sneltoets/actie "Ga naar bovenste notenbalk", terwijl daar standaard geen sneltoets voor ingesteld is.
Wat zou kunnen werken is een willekeurige sneltoets (of combinatie van meerdere toetsen) aan toe te wijzen.
Als het goed is kan daarna de A gebruikt worden voor het invoeren van de A.

Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.