Opsplitsen waardestrepen

• 4 Jun 2023 - 11:15

Hoe zorg ik ervoor dat deze twee groepen los van elkaar zijn? Ze moeten beide met een andere hand worden gespeeld dus wil ik graag de stokrichting kunnen aanpassen, maar dit lukt niet.

Bijlage Grootte
asdfsafd.PNG 39.35 KB

Reacties

Opsplitsen waardestrepen:
Selecteer de noot waar de splitsing moet plaats vinden.
Klik dan in het "Waardestrepen" pallet het "begin-waardestreep icoontje" aan.
Aanpassen stokrichting:
Selecteer de noten en druk op de (sneltoets) X.
Zowel MuseScore 3 als 4 hebben bovenaan een icoontje met een gebogen pijltje,
ook hiermee is de stokrichting te veranderen.
met vriendelijke groet,

Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.