Overbinding maken naar het 2e einde/volta

Er zijn een aantal oplossingen om te zorgen voor correcte notatie en het verbeteren van het afspelen van overbindingen die doorgaan naar het 2e einde.

Het onderstaande voorbeeld laat een gedeelte zien van een partituur waarde het laatste akkoord voor het volta gedeelte is overgebonden naar het eerste akkoord van zowel het 1e einde en het 2e einde:

tie_example.png

Het maken van de overbinding naar het 1e einde is makkelijk maar voor het maken van een overbinding die naar het 2e einde gaat is een speciale oplossing nodig.

Hieronder staan een aantal oplossingen in volgorde van complexiteit. Kies er één die het meest geschikt is voor jou gebruik. Je kunt de volgende voorbeeld partituur gebruiken om de oplossingen uit te proberen:

0tiesecondending.mscz

Je kunt de oorspronkelijk opmaak van de voorbeeld partituren bekijken door alles te selecteren (Ctrl+A) en vervolgens de opmaak herstellen: Ctrl+R (of via het menu, OpmaakHerstel vormen en posities)

Oplossing 1: Gebruik speciale karakters

Opmerking: De methode is eenvoudig en flexibel maar is alleen cosmetisch. Je kunt overbinding karakters eenvoudigweg kopieëren naar andere delen van de partituur of ze toevoegen aan een eigen palet voor later gebruik.

 1. Klik op de noot onder het 2e einde en voeg een vingerzetting element (Linkerhand gitaarvingerzetting is het meest geschikt vanwege de positie)
 2. Dubbelklik het vingerzetting element om de tekst te bewerken
 3. Verwijder de huidige tekst
 4. Gebruik de werkbalk en wijzig de tekst grootte naar 18pt
 5. Druk op F2 om het speciale karakters palet weer te geven
 6. Dubbelklik op het gewenste symbool (de laatste twee in het palet)
 7. Pas de positie handmatig aan (MuseScore 3: schakel automatisch plaatsen uit, indien nodig)

Oplossing 2: Voorkom het gebruik van doorlopende overbindingen

Opmerking: Deze oplossing is snel en eenvoudig, bevat geen "trucs" en geeft een perfect resultaat voor zowel de opmaak als voor het afspelen.

 • Vergroot de lengte van de volta's zodat deze één of meer maten extra omvat, zodat de overbindingen alleen onder het einde staat.

Een voorbeeld hiervan is te zien in de volgende partituur:

6tiesecondending.mscz

Oplossing 3: Gebruik niet zichtbare siernoten

Opmerking: De oplossing lost het probleem in de opmaak op en zal, in de meeste gevallen, correct afspelen (zie de opmerkingen hieronder).

 1. Voeg een siernoot toe voor iedere noot die moet worden overbonden in het 2e einde.
 2. Voer overbindingen toe van de siernoot naar de noten in het akkoord.
 3. Verberg de noten, stokken, schuinestreep en vlag van de siernoot/siernoten.
 4. Schakel het afspelen uit van de siernoten in het instellingenoverzicht.
 5. Pas de horizontale afstand aan van de siernoot totdat de overbindingen het gewenste formaat hebben.

  1tiesecondending.mscz

Opmerkingen: (1) Het afspelen is correct wanneer de noten onder het 1e en 2e dezelfde lengte hebben (in het voorbeeld is het afspelen van het 2e einde te kort en wordt de gepunteerde halve noot ingekort naar een halve noot, net zoals deze in het 1e einde staat). (2) Indien je in de partituur gebruik maakt van liedtekst met een melisma die doorloopt in het einde, dan kun je het doorgaande symbool voor de melisma in het 2e einde niet maken door gebruik te maken van siernoten, omdat deze geen liedtekst ondersteunen. Voor overgebonden noten met liedtekst, zie oplossing 4.

Oplossing 4: Gebruik niet zichtbare overbingen

Opmerking: De oplossing lost het probleem in de opmaak op en zal, in de meeste gevallen, correct afspelen (zie de opmerkingen hieronder).

 1. Voeg een overbinding toe aan de laatste noot in het 1e einde met dezelfde toonhoogte als de noten die gebonden moeten worden.
 2. Verplaats, indien nodig, de noten in het 2e einde naar rechts (in het instellingenoverzicht).
 3. Pas de vorm en richting aan van de overbinding (Op z'n minst is het nodig om te dubbelklikken op de overbinding, de links handgreep te selecteren en deze te verplaatsen naar het 2e einde).

  2tiesecondending.mscz

Opmerkingen: (1) Het afspelen in het 1e einde zal te lang duren, een hele noot in plaats van een halve noot. Afhankelijk van het instrument valt dit misschien niet op. (2) Door het aanpassen van de overbingen is deze methode gevoelig voor aanpassingen in de opmaak. Alles wat er voorzorgt dat de afstand tussen de overgebonden noten wijzigt zal zorgen voor verschuiving van de aangepaste overbindingen. (3) Bij het aanmaken van partijen moeten de overbindingen in de partijen die dit bevatten ook worden aangepast.

Oplossing 5: Gebruik niet zichtbare stemmen en overbindingen

 1. Voeg noten toe in het 1e einde, in een andere stem, met dezelfde toonhoogte als de noten die moeten worden overgebonden.
 2. Voeg overbindingen toe aan deze extra noten naar de noten in het 2e einde.
 3. Verberg de toegevoegde noten.
 4. Schakel het afspelen van de toegevoegde noten uit.
 5. Pas de vorm en richting aan van de overbinding (Op z'n minst is het nodig om te dubbelklikken op de overbinding, de links handgreep te selecteren en deze te verplaatsen naar het 2e einde).

  3tiesecondending.mscz

Opmerkingen: (1) Het afspelen in het 1e einde zal te lang duren, een hele noot in plaats van een halve noot. Afhankelijk van het instrument valt dit misschien niet op. (2) Door het aanpassen van de overbingen is deze methode gevoelig voor aanpassingen in de opmaak. Alles wat er voorzorgt dat de afstand tussen de overgebonden noten wijzigt zal zorgen voor verschuiving van de aangepaste overbindingen. (3) Bij het aanmaken van partijen moeten de overbindingen in de partijen die dit bevatten ook worden aangepast.

Oplossing 6: Voeg een extra maat toe

Opmerking: Dit is de enige methode waarde het afspelen 100% correct is, maar afhankelijk van de duur van de noten en de gebruikte instrumenten zijn de andere oplossingen wellicht goed genoeg.

 1. Voeg een extra maat in, net voor het 1e einde.
 2. Verplaatst de overgebonden noot naar de nieuwe maat door deze te verwijderen op de oorspronkelijk positie en opnieuw te maken in de nieuwe maat.
 3. Pas de werkelijke duur van de nieuwe maat aan zodat deze gelijk is aan de noot die erin staat. Als de nieuwe maat bijvoorbeeld een enkele achtste noot bevat, wijzig de werklijke duur van de maat dan in 1/8. Verminder de werkelijk duur van de maat waarin de noot oorspronkelijk stond met de lengte die gebruikt is voor de nieuwe maat. Als de oorspronkelijk maat een werkelijk lengte heeft van 4/4 en je een achtste noot verplaatst hebt naar de nieuwe maat, wijzig dan de werkelijk duur aan van 4/4 in 7/8.
 4. Verberg de maatstreep die tussen de nieuwe maat en de voorgaande maat staat met de zichtbaar optie in het instellingenoverzicht.
 5. Zorg dat het 1e einde ook de nieuwe maat bevat. Dit doe je door de bestaande volta te verwijderen, vervolgens selecteer je de nieuwe maat en de oorspronkelijke maten van het 1e einde en voeg je de 1e einde toe aan deze groep. Vervolgens dubbelklik je op de volta en sleep je de handgreep aan de linkerkant van de haak naar rechts zodat de volta niet meer over de nieuwe maat staat. Het resultaat zou overeen moeten komen met het oorspronkelijke 1e einde.
 6. Voeg een nieuwe maat in voor het begin van het 2e einde en voeg noten toe die overeenkomen met de toonhoogte en lengte van de overgebonden noten die voor het 1e einde staan. Maak een overbinding van deze noten naar de noten die in de volgende maat beginnen. Verberg de noten in de nieuwe maat van het 2e einde maar zorg dat de overbinding zichtbaar blijft.
 7. Zorg dat het 2e einde ook de nieuwe maat bevat, gebruik de methode zoals beschreven bij stap 5.
 8. Verberg de maatstreep die tussen de nieuwe maat in het 2e einde en de overige maten van het 2e einde staat. Pas ook de vorm en richting van de overbindingen aan.
 9. Indien de overgebonden noten liedtekst met een melisma bevat, dan kun je de melisma verder laten gaan in het 2e einde. Om dit te doen voeg je een tijdelijk karakter toe aan de liedtekst onder de verborgen noeten aan het begin van het 2e einde. Voer vervolgens een standaard latijns unicode spatie in gevolgt door liggende strepen voor de melisma. Verwijder het tijdelijke karakter van de liedtekst zodat alleen de unicode spatie overblijft aan het begin van de melisma. De resultaat zou een melisma moeten zijn die eruit ziet als een liggende streep zonder vooraf gaande tekst (de tekst die erbij hoort staat onder noot voor het 1e einde). Zie speciale karakters voor meer informatie over het invoeren van unicode karakters in tekst velden.

  4tiesecondending.mscz

Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.