Stok van de noot niet of gedeeltelijk zichtbaar

• 20 Jan 2019 - 12:34

In Musescore 3 is soms de nootstok niet zichtbaar, zie afbeelding.
Heeft iemand hiervoor een oplossing.


Reacties

Als antwoord op van Erik Wetzels

Het lijkt erop dat je hebt gemaakt dat de tweede noot in de das een middenbundel heeft (de lijn die korte noten verbindt). Als u deze notities selecteert en Middelste ligger gebruikt in het palet Beleigenschappen, wordt dit opgelost. Dit is een fout die moet worden gemeld.

Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.