to create a simple, yet pedagogic and smart manual for people who, to begin with, just want to practice.

• 20 Apr 2016 - 16:14

De vele kooroefening partituren op MuseScore webbside, partituren daar iedere stem zijn eigen notenbalk heeft, wijzen er op dat veel koren dit program gebruiken om te oefenen. Voor mijn koorvrienden heb ik een gebruiksaanwijzing met de volgende inhoud:

Het op laden van MuseScore
Het op laden van oefen partituren en op je computer bewaren
zoom, kontinuerlig bekijken, metronom
Je ”eigen” stem van de andere scheiden
Pan (stereo) praktisch vooral met koptelefoon
Veranderen van het volume van de metronoom
Tempo- och volume control
Ga naar maatnummer ??
Oefenen van een gedeelte om en om.

Alle aanwijzingen kan men natuurlijk op museScore's webbpagina vinden maar voor personen die geen computer ervaring hebben en die huiverig zijn voor het onbekende zijn deze moeilijk te vinden. Bovendien kan de Engelse taal een hinder vormen.
Ik zoek een eenvoudig pedagogisch en professionele gebruiksaanwijzing voor personen die, om te beginnen, alleen maar willen oefenen. Een gebruiksaanwijzing die gemakkelijk op museScore's webbpagina te vinden is.

Jan Willem van Alphen de Veer, Vikbolandet Zweeden


Reacties

Do you still have an unanswered question? Log eerst in om je vraag te plaatsen.