Volledige inhoudsopgave

Handboek bewerken (Engelstalig)

Introductie tot MuseScore 4

Download and installation

Windows

macOS

Linux

 • AppImage

Nieuwe functies in MuseScore 4

Nieuwe gebruikersinterface

Instrumenten en partijen

Instellingenoverzicht

Nieuwe afspeel mogelijkheden en VSTi-ondersteuning

Muziekschrift verbeteringen

Cloud opslag

Andere veranderingen

Maak je eerste partituur

Partituurgegevens invoeren

Noten invoeren

Items uit de paletten toevoegen

Aanpassingen maken in Eigenschappen

Maten invoegen en verwijderen

Je partituur exporteren

Je partituur opslaan

 • Sla op de computer op
 • Sla op in de cloud

Weergave en navigatie

Toegankelijkheid

Schermlezers

 • Spraak op Windows
 • Spraak op macOS
 • Spraak op Linux

Toetsenbord gebruik

 • Navigeren door de gebruikersinterface
 • Navigeren door de partituur

Video zelfstudies

De gebruikersinterface

Menubalk

Start tab

 • Mijn account
 • Partituren
 • Plugins
 • Leren

Partituur tab

Publiceren tab

Contextmenu's

 • Contextmenu's van elementen
 • UI-contextmenu's

Navigeren door je partituur

Scrollen

 • Muiswiel
 • Schuifbalken
 • Toetsenbord

Element navigatie

Navigator

Tijdslijn

Weergaven

 • Pagina weergave
 • Doorlopende weergave (horizontaal)
 • Doorlopende weergave (verticaal)

Zoom

 • Inzoomen
 • Uitzoomen
 • Zoombediening statusbalk
 • 100% zoom herstellen

Zoek/ga naar

 • Navigeren naar een specifieke maat
 • Navigeren naar een paginanummer
 • Navigeren naar een numeriek repetitieteken
 • Navigeren naar een alfabetisch repetitieteken

Tijdslijn

Overzicht

 • Meta-labels
 • Instrumentenlabels
 • Meta-rijen
 • Hoofdraster

Meta-elementen

Basis interacties

 • Een maat selecteren
 • Meerdere maten selecteren
  • Sleep selectie
  • [Shift] selectie
  • [Ctrl] selectie
 • Selectie wissen
 • Selectie van metawaarden

Scrollen

 • Standaard scrollen
 • [Shift] scrollen
 • [Alt] scrollen
 • Slepen

Labels interactie

 • Meta-labels herschikken
 • Meta-labels samenvouwen
 • Instrumenten verbergen

Zoomen

Basisfuncties

Een partituur opzetten

Overzicht

Instrumenten

 • Kies instrumenten
  • Instrumenten toevoegen
  • Volgorde van instrumenten wijzigen
  • Instrumenten verwijderen
 • Maak van sjabloon

Aanvullende partituur informatie

 • Toonsoort
 • Maatsoort
 • Tempo
 • Maten
 • Titel en andere tekst

Wisselen van instrumenten na het maken van de partituur

Noten en rusten invoeren

Overzicht

Noten invoeren

 • Een startpunt selecteren
 • Noteninvoermodus starten
 • Duur selecteren
 • Toonhoogte selecteren
  • Toonhoogte selecteren met het computertoetsenbord
  • Toonhoogte selecteren met de muis
  • Toonhoogte selecteren met een MIDI-keyboard
  • Toonhoogte selecteren met het virtuele pianoklavier

Akkoorden invoeren

Rusten invoeren

Voortekens

 • Voorteken selecteren voor het invoeren van de toonhoogte
 • Voorteken na het invoeren van de toonhoogte
 • Toevoegen van herinneringsvoortekens

Overbindingen

Zie ook

Werken met meerdere stemmen

Overzicht

Noten en rusten in meerdere stemmen invoeren

Noten en rusten in meerdere stemmen bewerken

 • Rusten aanpassen
  • Rusten verbergen of verwijderen
  • Rusten positioneren
 • Stem wijzigen van bestaande noten
 • Stemmen combineren tot akkoorden

Zie ook

Alternatieve invoermethoden voor noten

Toegang tot alternatieve invoermethoden voor noten

Alleen ritme

Toonhoogteherstel

Real-time

 • Real-time (metronoom)
 • Real-time (voetpedaal)
  • Real-time vooruitgaan sneltoets

Invoegen

Maten toevoegen en verwijderen

Maten invoegen

 • Het Eigenschappen paneel
 • Noteninvoerwerkbalk
 • Menubalk
 • Maten invoegen met sneltoetsen
 • Voeg maten toe aan een kader

Maten verwijderen

 • Verwijder lege maten aan het einde

Zie ook

Elementen selecteren

Een enkel element selecteren

 • Noten
 • Akkoorden
 • Overlappende elementen

Een lijst met afzonderlijke elementen selecteren

 • Meerdere elementen handmatig selecteren
 • Automatisch vergelijkbare elementen selecteren

Een reeks maten en notenbalken selecteren

 • Een bereik selecteren door te slepen
 • Een bereik selecteren door te klikken
 • Een bereik selecteren met het toetsenbord
 • Speciale bereikselecties

Elementen uitsluiten van een bereikselectie

Noten en rusten bewerken

Overzicht

Wijzigingen aanbrengen in de noteninvoermodus

 • De duur wijzigen in de noteninvoermodus
 • De toonhoogte wijzigen in de noteninvoermodus
 • Noten en rusten vervangen in de noteninvoermodus
 • Noten verwijderen in de noteninvoermodus
 • Noten verplaatsen in noteninvoermodus

Wijzigingen aanbrengen in de normale modus

 • Wijziging van de duur in de normale modus
  • Geselecteerde noten veranderen in een specifieke nootwaarde
  • De duur van een geselecteerde noot verhogen of verlagen
  • Alle nootwaarden in een bereikselectie verdubbelen of halveren
 • Veranderen van toonhoogte in de normale modus
 • Noten en rusten wissen in de normale modus
 • Het verwijderen van noten en rusten en de bijbehorende tijd
 • Overbindingen toevoegen in de normale modus
 • Veranderen van de stem in de normale modus
  • Geselecteerde noten verplaatsen naar een andere stem
  • De inhoud van twee stemmen uitwisselen

Zie ook

Kopiëren en plakken

Toegang tot de opdrachten

Een bereik kopiëren

Een enkel element of een lijst met elementen kopiëren

Elementen verplaatsen

Een selectie verwisselen met het klembord

Een selectie herhalen

Een selectie kopiëren naar meerdere notenbalken

Plak halve/dubbele duur

Dupliceren van individuele elementen

Zie ook

De paletten gebruiken

Overzicht

Toegang tot het palettenpaneel

Paletitems aan je partituur toevoegen

 • Items toegepast op individuele partituur-elementen
 • Items toegepast op bereiken
 • Items toegepast op volledige maten

Paletten uitvouwen en samenvouwen

Door de paletten zoeken en navigeren

 • Zoeken
 • Navigatie

Toegang tot meer paletitems

Meer paletten toevoegen

Zie ook

Eigenschappen paneel

Toegang tot het Eigenschappen paneel

Globale instellingen

 • Laat zien
 • Partituur uiterlijk

Algemene instellingen

 • Zichtbaar
 • Automatisch plaatsen
 • Klein formaat
 • Speel af

Afspeel instellingen

Uiterlijk instellingen

 • Ruimte voor
 • Maatbreedte
 • Minimum afstand
 • Correctie
 • Uitlijnen op raster
 • Rangschikken
 • Kleur

Standaardwaarde opslaan en herstellen

Elementen aanpassen

De positie van elementen wijzigen

De vorm van elementen veranderen

Werken met lijnen

 • Het bereik van een lijn wijzigen
 • Diagonale lijnen maken
 • Lijntekst bewerken

Zie ook

Partijen

Een partij openen

Een partij sluiten

Aangepaste partijen maken

 • Toon instrumenten in standaard partijen
 • Maak een nieuwe partij
 • Kies welke stemmen in een partij verschijnen

Stijlen toepassen op partijen

Partijen hernoemen, dupliceren en verwijderen

Partijen exporteren en afdrukken

Standaard sneltoetsen

Navigatie

 • Pagina navigatie
 • Partituur navigatie

Noot-invoer

 • Algemeen
 • Duur
 • Toonhoogte
 • Tablatuur

Selecteren

Bewerken

 • Algemeen
 • Duur
 • Toonhoogte
 • Notatie
 • Handmatige aanpassing

Tekst

 • Algemeen
 • Opmaak
 • Liedtekst
 • Akkoordsymbolen, Romeinse cijferanalyse, Nashville nummers, becijferde bas (basso continuo)

Andere partituur elementen

Partituur instellen en opmaak

Bestandsbewerkingen

Gebruikersinterface

 • Afspelen

Notatie: Instrumenten, notenbalken en systemen

Werken met instrumenten

Overzicht

Instrumenten toevoegen en rangschikken

 • Toegang tot het instrumenten paneel
 • Instrumenten toevoegen
 • Instrumenten verwijderen
 • De volgorde van instrumenten wijzigen

Instrument instellingen

 • Instrumenten tonen/verbergen
 • Instrumenten hernoemen
 • Instrumenten vervangen

Notenbalken toevoegen en configureren

 • Een notenbalk toevoegen aan een bestaand instrument
 • Een gekoppelde notenbalk toe te voegen aan een bestaand instrument
 • Notenbalk configureren

Notenbalken verwijderen

 • Een notenbalk van een bestaand instrument verwijderen

Notenbalken alleen weergeven waar nodig

Lege notenbalk verbergen

 • Alle lege notenbalken verbergen
 • Uitsluiten dat specifieke notenbalken worden verborgen

Tijdelijke notenbalken

Onderbroken notenbalken

Ossia

Andere onzichtbare maten

Voeg samen en verdeel

Voeg samen

 • Combineer noten van meerdere stemmen in één notenbalk tot één stem
 • Combineer noten van meerdere notenbalken tot meerdere stemmen op één notenbalk

Verdeel

 • Kopieer de passage van enkele noten naar meerdere notenbalken
 • Afzonderlijke passage van akkoorden in samenstellende noten

Instrumentwisselingen in de notenbalk

Een instrumentwissel toevoegen

Werken met instrumentwisselingen

 • Een instrumentwissel verwijderen
 • Een instrumentwissel hernoemen
 • Instrumentwisselingen in de mixer
 • Notenbalktype veranderen

Notenbalktype wijzigen

Notenbalktype wijziging toevoegen

Notenbalk eigenschappen instellen

Notenbalk/partij-eigenschappen

Overzicht

Notenbalk eigenschappen

Geavanceerde stijl-eigenschappen

 • Sjabloon (alle notenbalken)
 • Standaard en percussie notenbalk opties
 • Tablatuur notenbalk opties
  • Fretmarkeringen tab
  • Nootwaarden tab

Partij-eigenschappen

 • Instrument
 • Namen
 • Bruikbaar toonbereik
 • Transpositie
 • Snaren en frets

Haken

Haken toevoegen

Haken bewerken

 • Haaktype wijzigen
 • Haak omspanning wijzigen

Haken verwijderen

Het uiterlijk van de haak aanpassen

Notatie: Ritme, maatsoort en maten

Maatsoorten

Overzicht

De initiële maatsoort instellen voor je partituur

Een maatsoortwijziging aan de partituur toevoegen

Een maatsoort verwijderen

De zichtbaarheid van maatsoorten instellen

Een aangepaste maatsoort maken

Een lokale maatsoort toevoegen voor een enkele notenbalk

Het formaat van een maatsoort wijzigen

Maatsoort eigenschappen

 • Vorm
 • Waardestreep groepen

Maatsoort stijl

Stokken en vlaggen

Stokrichting

 • Standaard stokrichting
 • Stokrichting wisselen

Stoklengte wijzigen

Maak noten zonder stokken

Stok en vlag eigenschappen

Stok en vlag stijl

Zie ook

Waardestrepen

Bepalen welke noten worden voorzien van een waardestreep

 • De standaard waardestreepgroepen instellen voor een maatsoort
 • De waardestrepen voor specifieke noten wijzigen

Het uiterlijk van waardestrepen bepalen

 • De hoek van een waardestreep wijzigen
 • Een gevederde waardestreep maken

Waardestreep-eigenschappen

Waardestreep stijl

Ritmes hergroeperen

Overzicht

Hergroepeer ritmes

Zie ook

Antimetrische figuren

Antimetrische figuren maken

 • Eenvoudige antimetrische figuren
  • In noteninvoermodus
  • In normale modus
  • Opeenvolgende antimetrische figuren
 • Aangepaste antimetrische figuren
 • Geneste antimetrische figuren

Weergave van antimetrische figuren aanpassen

Antimetrisch figuur eigenschappen

Antimetrische figuren stijl

Maatstrepen

Dubbele en andere speciale maatstrepen toevoegen

 • Type maatstreep wijzigen voor alle notenbalken
 • Type maatstreep wijzigen voor een enkele notenbalk
 • Maatstreep in de maat toevoegen

De lengte van de maatstreep wijzigen

 • Alle maatstrepen in een notenbalk verlengen
 • Bepaalde maatstrepen in een notenbalk verlengen
 • Gedeeltelijke maatstrepen maken
 • Maatstrepen tussen notenbalken maken (Mensurstrich)

Maatstreep eigenschappen

Maatstreep stijl

Zie ook

Maatnummering

Maatnummers tonen en verbergen

 • Maatnummers automatisch weergeven
 • Maatnummers handmatig weergeven
 • Maatnummers verbergen

Veranderen van de maatnummerreeks

 • Een maat uitsluiten van de telling
 • Het nummer van een maat wijzigen
 • Maatnummering opnieuw instellen voor een nieuwe sectie

De positie van maatnummers veranderen

Maatnummer eigenschappen

Maatnummers stijl

Zie ook

Maatrusten en meermaatsrusten

Maatrust

Meermaatsrust

 • Meermaatsrusten in- en uitschakelen
 • Meermaatsrusten onderbreken
 • Meermaatsrust eigenschappen
 • Meermaatsrust stijl

Zie ook

Opmaat en maten met afwijkende duur

Een opmaat maken

 • De opmaatduur specificeren tijdens het maken van de partituur
 • Een maat omzetten in een opmaat

Maten met afwijkende maatduur maken

 • Noten en rusten invoegen
  • Een sneltoets gebruiken
  • De invoegmodus gebruiken
 • Maten samenvoegen
 • Maat splitsen

Zie ook

Maat-eigenschappen

Het dialoogvenster openen en gebruiken

Notenbalken

Maatduur

Anders

Zie ook

Notatie: Toonhoogte

Muzieksleutels

De initiële sleutel voor een notenbalk instellen

Een sleutel toevoegen of wijzigen

 • Een initiële toevoegen/wijzigen
 • Een sleutel midden in de maat toevoegen/wijzigen

Verwijderen

De zichtbaarheid van sleutels bepalen

 • Standaard sleutels
 • Muzieksleutelherinneringen

Sleutels en transposities

 • Gebruik octaafsleutels
 • Verschillende sleutels gebruiken voor getransponeerde toonhoogte en werkelijke toonhoogte

Sleutel eigenschappen

Muzieksleutel stijl

Toonsoorten

Overzicht

De initiële toonsoort instellen voor de partituur

Een wijziging in de toonsoort aan de partituur toevoegen

Een lokale toonsoort toevoegen voor een enkele notenbalk

Een toonsoort selecteren in een enkele notenbalk

Een bestaande toonsoort vervangen

Een toonsoort verwijderen

De zichtbaarheid van sleutelhandtekeningen bepalen

Toonsoorten en transponerende instrumenten

 • Open/atonale toonsoort

Een aangepaste toonsoort maken

Toonsoort eigenschappen

Toonsoort stijl

 • Opmaak→Stijl→Pagina
 • Opmaak→Stijl→Voortekens
 • Opmaak→Stijl→Maat

Zie ook

Transpositie

Overzicht

Transponeren met sneltoetsen

 • Chromatisch transponeren
 • Diatonisch transponeren
 • Transponeren met een octaaf

Het transponeer dialoogvenster gebruiken

 • Chromatisch transponeren
  • Om chromatisch naar een specifieke toonsoort te transponeren:
  • Chromatisch op interval transponeren
 • Diatonisch transponeren

Werken met transponerende instrumenten

 • Getransponeerde en werkelijke toonhoogte
 • Instellen van het transpositie-interval
 • Enharmonische spelling bepalen

Octaaf lijnen

Overzicht

Een octaaf lijn aan je partituur toevoegen

Octaaf lijn eigenschappen

 • Stijl tab
 • Tekst tab

Octaaf lijnstijl

Nootkoppen

De richting van de nootkop veranderen

De vorm van de nootkop veranderen

Nootkoppen delen tussen stemmen

 • Verwijder dubbele fretmarkeringen in tablatuur

Alternatieve nootkopsystemen

Informatie over stemming en geluidssterkte aan noten toevoegen

Nootkop eigenschappen

Ambitus

Adding an ambitus to your score

Changing the range of an ambitus

Ambitus properties

Herbepaal toonhoogtes

Handmatig de enharmonische spelling van noten wijzigen

Alle noten in een selectie automatisch opnieuw spellen

 • Herbepaal toonhoogtes

Notatie: Expressie markeringen

Articulaties

Articulaties aan je partituur toevoegen

 • Werkbalk
 • Articulaties palet
 • Sneltoetsen

Articulaties afspelen

Articulatie eigenschappen

Articulaties stijl

Dynamiek

Dynamiek aan je partituur toevoegen

 • Dynamiek palet
 • Aangepaste dynamiek

Afspelen van dynamiek veranderen

Dynamiek eigenschappen

Dynamiek stijl

Crescendo/decrescendo-tekens

Soorten crescendo/decrescendo-tekens

Een crescendo/decrescendo-teken aan je partituur toevoegen

 • Lijnen palet
 • Sneltoetsen

Het uiterlijk van crescendo/decrescendo-tekens aanpassen

 • Bereik
 • Hoogte
 • Onder een hoek gezet
 • Andere aanpassingen

Afspelen van crescendo/decrescendo-tekens wijzigen

Crescendo/decrescendo-teken eigenschappen

 • Stijl tab
 • Tekst tab

Crescendo/decrescendo-teken stijl

Legatobogen

Een legatoboog toevoegen aan je partituur

 • Legatobogen toevoegen in de normale modus
  • Methode 1
  • Methode 2
 • Legatobogen toevoegen in de invoermodus

Meerstemmige en legatobogen over verschillende notenbalk

Uiterlijk van legatobogen aanpassen

Legatoboog eigenschappen

Legatobogen stijl

Ademhalingen en pauzes

Soorten pauzes

 • Fermate
 • Ademhalingsteken
 • Cesuur

Een pauze toevoegen aan je partituur

Pauze afspelen aanpassen

Pauze eigenschappen

Pauze stijl

Versieringen

Een versiering aan je partituur toevoegen

 • Voeg een gewone versiering toe
 • Voeg een versieringslijn toe

Voortekens toevoegen aan versieringen

Versieringen eigenschappen

Versieringen stijl

Arpeggio's en glissando's

Arpeggio's

 • Een arpeggio/strum aan je partituur toevoegen
 • De hoogte van een arpeggio/strum aanpassen
 • Het maken van meerstemmige of arpeggio's over verschillende notenbalken
  • Meerstemmige arpeggio's
  • Arpeggio's over verschillende notenbalken
 • Het afspelen van arpeggio's aanpassen
 • Arpeggio stijl

Glissando

 • Een glissando toevoegen aan je partituur
 • Bereik van een glissando aanpassen
 • Verander het uiterlijk van glissando's
 • Het afspelen van glissando's aanpassen
 • Glissando eigenschappen

Toonbuiging

 • Soorten toonbuigingen
 • Een toonbuiging toevoegen aan je partituur
 • Verander het uiterlijk van toonbuigingen

Siernoten

Soorten siernoten

Een siernoot aan je partituur toevoegen

 • Voeg een siernoot toe met de sneltoets
 • Voeg een siernoot toe vanuit het palet

Meerdere siernoten

 • Sequentiële siernoten
 • Siernoot akkoorden

Siernoten bewerken

 • Wijzig duur
 • Wijzig toonhoogte

Het afspelen van siernoten aanpassen

Siernoot stijl

Tremolo en roffels

Soorten tremolo en roffels

 • Tremolo met enkele noot
 • Tremolo tussen noten
 • Buzz roffel

Een tremolo toevoegen aan een enkele noot

Een tremolo toevoegen tussen noten/akkoorden

Uiterlijk van tremolo's aanpassen

Andere lijnen

Overzicht

Een lijn toevoegen aan je partituur

Een lijn aanpassen

Soorten lijnen

 • Gitaar gerelateerde lijnen
 • Tempo lijnen
 • Notenbalk- en systeemtekstlijnen
 • Trillerlijnen
 • Standaard lijnen

Lijn eigenschappen

 • Stijl tab
 • Tekst tab

Lijn stijl

Andere symbolen

Het symbolen palet

 • Weergave
 • Zoeken

Symbolen toevoegen aan je partituur

 • Voeg een symbool toe
 • Voeg een symbool toe aan andere symbolen
 • Symbolen verplaatsen

Notatie: Herhalingen

Herhalingstekens

Herhalingstekens toevoegen aan je partituur

 • Eenvoudige herhalingen
 • Herhalingen met meerdere einden

Afspelen van herhalingstekens aanpassen

Uiterlijk van herhalingstekens aanpassen

Herhaling eigenschappen

Herhalingsstijl

Volta's (1ste en 2de einden)

Volta's toevoegen aan je partituur

Uiterlijk van volta's aanpassen

Afspelen van volta's aanpassen

Volta eigenschappen

Volta stijl

Sprongen en markeringen

Soorten sprongen en markeringen

Een sprong of markering toevoegen aan je partituur

Uiterlijk van sprongen en markeringen aanpassen

Het afspelen van sprongen en markeringen aanpassen

Sprongen en markeringen eigenschappen

Sprongen en markeringen eigenschappen

Maatherhaling en herhalingen van meerdere maten

Een maatherhaling of herhaling van meerdere maten toevoegen aan je partituur

Maatherhaling eigenschappen

Maatherhaling stijl

Herhalingen afspelen

Herhalingen afspelen in- en uitschakelen

Specifieke notatie: Toetsen

Pedal

Types of pedal markings

Adding pedal markings to your score

Creating pedal changes

Pedal properties

Pedal style

Notatie over meerdere notenbalken

Notatie over meerdere notenbalken maken

Uiterlijk notatie over meerdere notenbalken aanpassen

Accordion notation

Adding accordion symbols to your score

Specifieke notatie: Gitaar

Fretborddiagrammen

Een fretborddiagram toevoegen aan je partituur

 • Akkoordsymbolen gekoppeld aan fretborddiagrammen

Een aangepast fretborddiagram maken

 • Vingermarkeringen
 • Alternatieve notatiestijlen

Fretborddiagram uiterlijk

Fretborddiagram eigenschappen

 • Algemeen (tab)
 • Instellingen (tab)

Fretborddiagram stijl

Zie ook

Gitaar technieken

Een bend toevoegen aan je partituur

 • Een bend toevoegen
 • Een bend bewerken
 • Bend hoogte aanpassen
 • Bend positioneren

Een tremolohendel symbool toevoegen aan je partituur

Een slide toevoegen aan je partituur

 • Een slide toevoegen
 • Eigenschappen bewerken
 • Begin- en eindpunten van een slide aanpassen

Een barre-lijn toevoegen aan je partituur

Hammer-on en pull-off symbolen toevoegen aan je partituur

Harmonische noteren

 • Standaard notenbalk
 • Tablatuur
 • Notenbalk/tablatuur paren

Gitaarvingerzetting noteren

Een tablatuur notenbalk maken

Overzicht

Soorten tablatuur notenbalken

Een tablatuurbalk toevoegen aan je partituur

 • Maak een tablatuur als onderdeel van een nieuwe partituur
 • Voeg tablatuur toe met het instrument dialoogvenster
 • Verander een bestaande notenbalk van standaard naar tabulatuur

Gepaarde standaard- en tablatuurbalken maken

 • Maak gepaarde standaard/tab notenbalken met behulp van de nieuwe partituur wizard
 • Maak gepaarde standaard/tab notenbalken met behulp van het Instrumenten dialoogvenster

Tablatuurnotatie invoeren en bewerken

Computertoetsenbord invoer

Muis invoer

Nootduur selecteren

Historische tablatuurnotatie

Tablatuurnotatie bewerken

 • De toonhoogte veranderen
 • De fretmarkering naar een andere snaar verplaatsen
 • Wijzigen van de duur
 • Crosshead/Ghost-noten

Een tablatuur notenbalk aanpassen

Wijzig stemming

Snaren toevoegen of verwijderen

 • Voeg een snaar toe
 • Verwijder een snaar

Markeer niet-gefrette snaar "open"

Wijzig het aantal frets

Tablatuur notenbalktype wijzigen

 • Wijzig het notenbalktype in het instrumenten paneel
 • Wijzig het notenbalktype in het Notenbalk/partij-eigenschappen

Tablatuur uiterlijk aanpassen

Specifieke notatie: Percussie

Percussienotatie invoeren en bewerken

Overzicht

 • Soorten percussie notenbalken
 • Een percussie notenbalk toevoegen aan je partituur

Noten en rusten invoeren in percussiebalken

 • Muisinvoer met behulp van het drum-invoerpalet
 • Sneltoetsen gebruiken
 • Een MIDI-keyboard gebruiken
 • Het pianoklavier op het scherm gebruiken

Drumset aanpassen

Introductie

De definitie van een drumset aanpassen

 • Een geluid selecteren
 • De noot definiëren
  • Naam
  • Nootkoppen
  • Andere eigenschappen

Drumset definities opslaan en laden

Andere percussienotatie

Diddles

Pedaallijnen

Roffels

Stok-/handzetting

Alternative notation

Mensural notation and Mensurstrich

Adding a mensural time signature to your score

Using mensural note symbols

Working with non-metered music

Working with Mensurstrich

 • Adding barlines between staves

Displaying note values across measure boundaries

See also

Slash notation

Filling a range with beat slashes

Creating rhythmic slash notation

 • Accompaniment rhythms on the staff
 • Accent rhythms above or below the staff

Custom staff types

Customizing appearance of staff lines

Customizing appearance of generated elements

Customizing appearance of notes

Changing staff type mid-score

Tekst

Tekst invoeren en bewerken

Overzicht

Tekst toevoegen aan je partituur

 • Tekst toevoegen vanuit het palet
 • Tekst toevoegen vanuit het menu
 • Tekst toevoegen met een sneltoets

Tekst bewerken

 • Sneltoetsen
 • Speciale tekens

Soorten tekst

Tekst opmaken

Overzicht: niveaus van opmaak

 • Tekststijl
 • Tekstobject eigenschappen
 • Opmaak van karakters
 • Opmaak hiërarchie

Teksteigenschappen toepassen

 • Toepassen op een tekstobject
 • Toepassen op karakters

Standaardstijl instellingen

Andere tekststijl selecteren

Positie

Notenbalk- en systeemtekst

Overzicht

Notenbalktekst toevoegen aan je partituur

Expressietekst toevoegen aan je partituur

Systeemtekst toevoegen aan je partituur

Systeemtekst herhalen op andere notenbalken

Notenbalk- en systeemtekst-eigenschappen

Notenbalk- en systeemtekst stijl

Tempomarkeringen

Overzicht

Een tempomarkering aan je partituur toevoegen

 • Metronoommarkingen gebruiken
 • Tekstmarkeringen gebruiken

Uiterlijk van tempomarkeringen aanpassen

Afspelen van tempomarkeringen aanpassen

 • Metronoommarkeringen
 • Tempotekst
 • Tempowijzigingslijnen

Tempomarkeringen herhalen op andere notenbalken

Tempo eigenschappen

Tempo stijl

Liedtekst

Overzicht

Liedtekst toevoegen aan je partituur

 • Lettergrepen invoeren
 • Een melisme invoeren
 • Meerdere verzen invoeren
 • Liedteksten bij rusten invoeren
 • Speciale tekens in liedtekst
  • Elisie boog
 • Speciale karakters (die normaal niet kunnen worden getypt tijdens het invoeren van liedteksten)

Bestaande liedteksten bewerken

Liedtekst verwijderen

Liedtekst invoeren boven de notenbalk

Versnummer van liedtekst aanpassen

Liedtekst kopiëren

 • Liedtekst kopiëren in MuseScore
  • Kopiëren naar hetzelfde vers
  • Kopiëren naar een ander vers
 • Liedtekst kopiëren naar andere programma's

Liedtekst eigenschappen

Liedtekst stijl

Vingerzetting

Soorten vingerzetting

Vingerzetting toevoegen aan je partituur

 • Vingerzetting toevoegen vanuit een palet
 • Vingerzetting toevoegen met een sneltoets
 • Vingerzetting toevoegen met behulp van het menu

Positie aanpassen

Het uiterlijk van vingerzetting aanpassen

Vingerzetting eigenschappen

Vingerzetting stijl

Zie ook

Akkoordsymbolen

Overzicht

Akkoordsymbolen toevoegen aan je partituur

 • Een akkoordsymbool invoeren
  • Akkoordnamen en voortekens
  • Navigatie commando's
  • Akkoordsymbolen syntaxis
  • Een akkoordsymbool bewerken
 • Romeins Cijfer Analyse invoeren
  • RNA invoeren
  • Voorbeelden van RNA
 • Nashville nummer invoeren

Akkoordsymbolen uitlijnen

 • Het stijl menu gebruiken
 • Het Eigenschappen paneel gebruiken

Transpositie van akkoordsymbolen

 • Transponerende instrumenten
 • Transponeer dialoog
 • Capo fret positie

Spelling van akkoordsymbolen wijzigen

 • Akkoord spelling systemen
 • Automatische hoofdletters

Uiterlijk van akkoordsymbolen aanpassen

Het afspelen van akkoordsymbolen wijzigen

 • Afspelen in- en uitschakelen
 • Afspelen aanpassen
 • Akkoordsymbolen in de notenbalk genereren

Akkoordsymbool eigenschappen

Akkoordsymbool stijl

 • Vorm
 • Spelling
 • Positionering
 • Afspelen

Basso continuo (becijferde bas)

Overzicht

Basso continuo aan je partituur toevoegen

 • Een figuur invoeren
 • Tekst formaat
  • Getallen
  • Voortekens
  • Gecombineerde figuren
  • Haakjes
  • Bestaande basso continuo figuren bewerken
 • Navigeren per noot, tel of maat
 • Duur
 • Vervolglijnen invoeren

Basso continuo eigenschappen

Basso continuo stijl

Basso continuo sneltoetsen

Repetitietekens

Overzicht

Een repetitieteken toevoegen aan je partituur

 • Handmatig plaatsen en naamgeving
 • Automatisch plaatsen en naamgeving

Maatnummers gebruiken in repetitietekens

Herbepaal opeenvolgende repetitietekens

Repetitietekens zoeken

Repetitietekens herhalen op andere notenbalken

Uiterlijk van repetitietekens aanpassen

Repetitietekens eigenschappen

Repetitietekens stijl

Kop- en voettekst

Overzicht

Een kop- of voettekst toevoegen aan je partituur

Metadata gebruiken

Wijzigen hoe kop- en voetteksten worden weergegeven

Kop- en voettekst eigenschappen

Kop- en voettekst stijl

Tekstblokken

Overzicht

Tekstblokken toevoegen aan je partituur

Het uiterlijk van tekstblokken aanpassen

Tekstblok tekst eigenschappen

Tekstblok tekst stijl

Opmaak

Pagina opmaak concepten

Definities

 • Notenbalk
 • Dubbele notenbalk
 • Systeem
 • Kader
 • Marges

Positionering van elementen

Standaard positie

Automatisch plaatsen

 • Vermijden van verticale botsingen
 • Vermijden van horizontale botsingen
 • Verticale uitlijning
 • Automatisch plaatsen uitschakelen

Handmatige aanpassing

Handmatig uitlijnen

Partituur formaat en afstanden

Pagina-instellingen

 • Pagina-afmeting en marges
 • Notenbalk grootte
 • Andere instellingen
 • Acties

Stijl instellingen

 • Horizontale uitvulling
 • Verticale uitvulling
  • Muziek marges
  • Afstand tussen notenbalken binnen systemen
  • Afstand tussen systemen

Notenbalk/partij-eigenschappen

Systemen en horizontale uitvulling

Functies

 • Systeemomslagen
 • Opmaak uitrekken
 • Horizontale kaders
 • Houd maten op hetzelfde systeem

Taken

 • Minder maten op een systeem plaatsen
 • Meer maten op een systeem plaatsen
 • De relatieve afstand van maten binnen een systeem wijzigen
 • Ruimte creëren tussen maten
 • Ruimte creëren aan het begin of einde van een systeem
 • De breedte van het laatste systeem aanpassen
 • Groeperen van maten

Pagina's en verticale uitvulling

Functies

 • Pagina-einde
 • Afstandshouders
 • Verticale kaders
 • Systeemscheidingstekens

Taken

 • Minder systemen op een pagina plaatsen
 • Meer systemen op een pagina plaatsen
 • De afstand op minimaal gevulde pagina's aanpassen
 • Ruimte tussen specifieke systemen aanpassen
 • Ruimte tussen specifieke notenbalken aanpassen

Kaders gebruiken voor extra inhoud

Overzicht

Gebruik van kaders

Kaders toevoegen tussen of voor/na systemen

 • Tekstkaders
  • Een tekstkader toevoegen
  • Tekst toevoegen
 • Verticale kaders
  • Een verticaal kader toevoegen
  • Tekst toevoegen
  • Een afbeelding toevoegen
  • Formaat
 • Positie en uitlijning van de inhoud
 • Ruimte

Kaders toevoegen tussen maten

 • Horizontale kaders
  • Een horizontaal kader toevoegen
  • Tekst toevoegen
  • Een afbeelding toevoegen
  • Formaat
  • Ruimte
  • Andere horizontale kader-eigenschappen

Zie ook

Working with images

Adding images

 • Frames
 • Other elements

Image properties

Secties gebruiken voor meerdere delen of liedjes

Overzicht

 • Functies
 • Maat- en toonsoorten

Sectie-einde toevoegen

Sectie-einde eigenschappen

 • Pauze
 • Instrument namen
 • Maatnummers

Geluid en afspelen

Afspeelbediening

Overzicht

Afspeelcommando's

 • Start/stop
  • Om alle instrumentpartijen af te spelen
  • Om alleen geselecteerde instrumentpartijen af te spelen
  • Om het afspelen te stoppen
 • Spoel terug
 • Lus
 • Metronoom
 • Afspeelpositie en tempo

Andere commando's

 • Schakel MIDI-invoer in/uit
 • Speel herhalingen af
 • Speel akkoordsymbolen
 • Verschuif partituur automatisch

Mixer

Mixer openen

Mixer mogelijkheden

Audio FX en geluiden

 • Een geluid selecteren
 • Een VST effect selecteren
 • Een VST effect uitschakelen
 • Een VST effect verwijderen

Zie ook

SoundFonts

Een SoundFont installeren

 • Installatie dmv slepen
 • Installatie dmv bestandsmap

SoundFont verwijderen

Geluiden selecteren met een SoundFont

.sf2, .sf3 en sfz bewerken

Een opmerking over de Zerberus-speler en SFZ's

Muse Sounds installeren

Installeren via Muse Hub

Muse Sounds gebruiken in MuseScore

Beschikbare geluiden in Muse Sounds

 • Choir (Koor)
 • Strings (StrIjkers)
 • Woodwinds (Houtblazers)
 • Brass (Koperblazers)
 • Percussion (Percussie)
 • Keys (Toetsen)
 • Harp

Piano roll editor

Capo afspelen

Overzicht

Een capo-markering aan je partituur toevoegen

 • Aan een enkele notenbalk
 • Aan een notenbalk/tabulatuur paar

Zie ook

Swing afspelen

Overzicht

Een swing of straight markering aan je partituur toevoegen

 • Een swing markering toevoegen
 • Een straight markering toevoegen

Swing-afspelen aanpassen

 • Pas het type en de mate van swing aan
 • Pas swing toe op slechts één notenbalk

Working with MIDI

Werken met VST en VSTi

Inleiding tot VST

VST-plug-ins inschakelen, uitschakelen, verwijderen en vervangen

Bestandsbeheer

Partituren openen en opslaan

Overzicht

Een partituur openen

 • Bestand → Open
 • Bestand → Open recent
 • Start tab → Partituren

Bestandsformaten importeren

Een partituur opslaan

 • Sla op computer op
 • Sla op in de cloud
  • Naam
  • Zichtbaarheid
  • Nooit
  • Altijd
  • Elke x keer opslaan

Bestand exporteren

Overzicht

Je partituur exporteren

Bestandsformaten

 • Grafische formaten
 • Audio formaten
 • MIDI formaat
 • Partituur formaten
 • Exportinstellingen aanpassen

MIDI import

Working with MusicXML files

Overview

Cleaning up an imported score

Preparing a score for export

Backup and recovered files

Project-eigenschappen

Overzicht

Project-eigenschappen wijzigen

Nieuwe eigenschappen toevoegen

Toegang tot project-eigenschappen in je partituur

Score comparison

Publiceer op musescore.com

Overzicht

Een MuseScore-account aanmaken

Alleen opslaan op Musescore.com

Publiceer lokaal opgeslagen partituren

Zichtbaarheid in partituur beheerder

Genereren van mp3 tijdens het uploaden

 • Nooit
 • Altijd
 • Elke x keer opslaan

Aanpassingen

Taal

Overzicht

 • Taal wijzigen
  • Vertaling bijwerken
 • Zie ook

Uiterlijk

Overzicht

Thema en kleuren

Lettertype

Werkbalken en vensters

Overzicht

Werkbalken

 • Werkbalken weergeven en verbergen
 • Werkbalken herschikken
 • Inhoud van werkbalken aanpassen

Vensters en panelen

 • Panelen dokken en loskoppelen
 • Inhoud van panelen aanpassen

Sjablonen en stijlen

Overzicht

Sjablonen

 • Je partituur opslaan als een sjabloon
 • Een partituur maken op basis van je sjabloon

Stijl bestanden

 • Stijlinstellingen van je partituur opslaan in een bestand
 • Stijlinstellingen vanuit een bestand in je partituur laden
 • Een standaardstijl instellen voor je partituur

Paletten

Paletten toevoegen

 • Vooraf ingestelde paletten toevoegen
 • Eigen paletten toevoegen

Paletten verbergen en verwijderen

De volgorde van paletten wijzigen

Paletinhoud aanpassen

 • Elementen uit het hoofdpalet toevoegen
 • Elementen uit je partituur toevoegen
 • Elementen verplaatsen tussen paletten
 • Elementen uit paletten verwijderen
 • Een palet herstellen

Paletten opslaan en laden

Paletten menu

Palet-eigenschappen

Zie ook

Werkruimtes

Overzicht

Een nieuwe werkruimte maken

Een werkruimte verwijderen

Wisselen tussen werkruimtes

Keyboard shortcuts

Overview

Defining a shortcut

Resetting and clearing shortcuts

 • To reset a shortcut to its default:
 • To clear (i.e. delete) a shortcut:

Importing and exporting shortcuts

Preferences

General

Appearance

Canvas

Note input

MIDI device mapping

Score

I/O

Import

Shortcuts

Update

Advanced

Plugins

Overview

Managing plugins

 • Installing a new plugin
  • Updating existing plugins
 • Enabling and disabling plugins

Running a plugin

Pre-installed plugins

See also

Support

Getting help

Overview

Learn

Forums

Issue tracker

GitHub

Mastering MuseScore

Revert to factory settings

Overview

Reverting to factory settings from the menu

Reverting to factory settings from the command line

 • Windows
 • macOS
 • Linux

Troubleshooting

Installation issues

Score issues

Display issues

Sound issues

Printing issues

Known incompatibilities

Bijlagen

Command line usage

 • NAME
 • SYNOPSIS
 • DESCRIPTION
 • Batch conversion job JSON format
 • ENVIRONMENT
 • FILES
 • EXAMPLES
  • Convert a score to PDF from the command line
  • Run a batch job converting multiple documents
  • MIDI import operations
 • DIAGNOSTICS
 • SEE ALSO
 • STANDARDS
 • HISTORY
 • AUTHORS
 • CAVEATS
 • BUGS

Alle standaard sneltoetsten

Navigatie

 • Pagina navigatie
 • Partituur navigatie

Noot-invoer

 • Algemeen
 • Duur
 • Toonhoogte
 • Tablatuur

Selecteren

Bewerken

 • Algemeen
 • Duur
 • Toonhoogte
 • Notatie
 • Handmatige aanpassing

Tekst

 • Algemeen
 • Opmaak
 • Liedtekst
 • Akkoordsymbolen, Romeinse cijferanalyse, Nashville nummers, becijferde bas (basso continuo)

Andere partituur elementen

Partituur instellen en opmaak

Bestandsbewerkingen

Gebruikersinterface

 • Afspelen
 • Toegangkelijkheid
 • Andere

Known incompatibilities

Upgrade vanaf MuseScore 3.x

Overzicht

Sneltoetsen

Upgrade from MuseScore 2.x or 1.x

Handboek voor MuseScore 3.x

Handboek voor MuseScore 2.x

Handboek voor MuseScore 1.x

Begrippenlijst

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • G
 • H
 • I
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Externe links