Uiterlijk

1 jaar geleden bijgewerkt

  Overzicht

  Om het uiterlijk van MuseScore te veranderen

  1. Selecteer in het menu Bewerk→Voorkeuren... (Mac: MuseScore→Voorkeuren...).
  2. Selecteer op het tabblad Uiterlijk de gewenste optie die hieronder wordt beschreven.

   Dialoog: Bewerk / Voorkeuren / Uiterlijk

  Thema en kleuren

  De volgende opties zijn beschikbaar om de kleuren van MuseScore te veranderen. De weergave verandert direct, zodat opties kunnen worden getest zonder het dialoogvenster te sluiten. De wijzigingen zijn van toepassing op alle geopende instanties van MuseScore (zie Vensters).

  • Licht of Donker thema
  • Selecteer "Volg het systeemthema" als je wilt dat MuseScore thema's verandert van licht naar donker of donker naar licht, wanneer het systeemthema verandert
  • Schakel hoog contrast in
  • Accentkleuropties
  • Achtergrond - de kleur achter de partituur (niet de kleur van paletten en andere programma-items) kan worden gewijzigd in een effen kleur of een achtergrondafbeelding.
  • Papier - de kleur van de partituur zelf kan worden gewijzigd in een effen kleur of een achtergrondafbeelding.
  • Partituur inverteren - verwisselt de kleur van partituur elementen met de papierkleur

  Lettertype

  Om het lettertype en de tekstgrootte voor menu- en paletelementen te wijzigen:

  1. Selecteer in het menu Bewerk→Voorkeuren... (Mac: MuseScore→Voorkeuren...).
  2. Selecteer de lettertypeopties op het tabblad Uiterlijk.

  Dit heeft geen invloed op en tekstelementen in de partituur.