Opmaat en maten met afwijkende duur

1 jaar geleden bijgewerkt

  Een opmaat maken

  Een opmaat, ook wel upbeat of anacrouse genoemd, is een gedeeltelijke of onvolledige maat aan het begin van een partituur of sectie.

  Opmerking: volgens afspraak begint de maatnummering bij de eerste volledige maat.

  De opmaatduur specificeren tijdens het maken van de partituur

  1. Klik op Maten in "Aanvullende partituurinformatie" (pagina/stap 2) van het dialoogvenster Nieuwe partituur.
  2. Vink "Maak opmaat" aan.
  3. Kies de gewenste duur/maatsoort met behulp van de opties.

  Een maat omzetten in een opmaat

  1. Klik met de rechtermuisknop op de maat en kies Maat-eigenschappen.
  2. Kies in de sectie Maatduur naast "Werkelijk" de gewenste "duur/maatsoort".
  3. Klik op OK of klik op Toepassen en vervolgens op of als je een aangrenzende maat wilt configureren.

  Het is een geaccepteerde praktijk om dezelfde duur als de opmaat weg te laten van de laatste maat van het stuk of van dezelfde herhalingssectie. Dezelfde methode van verkorting van de maat is hier van toepassing.

  Maten met afwijkende maatduur maken

  Een maat met afwijkende duur is een maat die korter of langer duurt dan de aangegeven maatsoort.

  Een maat van minder duur dan de aangegeven maatsoort kan op precies dezelfde manier worden gemaakt als een opmaat (zie hierboven).

  Andere manieren om maten met afwijkende duur te maken, worden hieronder beschreven:

  Noten en rusten invoegen

  Extra noten/rusten kunnen in een maat worden ingevoegd met behulp van een sneltoets of door gebruik te maken van een speciale invoermodus genaamd Invoegmodus:

  Een sneltoets gebruiken

  1. Selecteer de noot of rust in de partituur waarvoor je noten/rusten wilt invoegen.
  2. Ga naar de noteninvoermodus.
  3. Selecteer een duur.
  4. Druk op Ctrl+Shift (Mac: Cmd+Shift) terwijl je de noot/rust toevoegt vanaf het toetsenbord of de muis.

  De invoegmodus gebruiken

  1. Zorg dat je het element hebt geselecteerd waar je wilt beginnen met het invoegen van noten/rusten.
  2. Klik op de het nootinvoer pictogram en hou de muis ingedrukt totdat de keuzelijst verschijnt en selecteer Invoegen (of als Invoegen de huidige standaard is, druk je gewoon op N).
  3. Voer een noot of rust in zoals je zou doen in de staptijd-modus. Elke noot wordt ingevoegd vóór de huidige cursorpositie.
  4. Verplaats de cursor indien nodig naar voren en naar achteren (met behulp van de pijltoetsen) om het invoegpunt te wijzigen.

  Als op enig moment de totale duur van de noten en rusten binnen de maat niet overeenkomt met de maatsoort dan wordt er een klein + of - teken boven de maat weergegeven.

  Maten samenvoegen

  Dit commando voegt geselecteerde maten samen tot één maat.

  Methode A. Twee maten samenvoegen:

  1. Selecteer de maatstreep tussen de twee maten.
  2. Druk op Ctrl+Del of selecteer GereedschappenVerwijder geselecteerd bereik.

  Methode B. Een willekeurig aantal maten samenvoegen:

  1. Selecteer de maten die je wilt samenvoegen.
  2. Selecteer in de menubalk GereedschappenMatenVoeg de geselecteerde maten samen.

  Opmerkingen: (1) Als je maten selecteert op slechts één notenbalk in een partituur met meerdere notenbalken dan worden dezelfde maten samengevoegd in elke notenbalk van het systeem. (2) Waardestrepen kan automatisch worden aangepast.

  Maat splitsen

  Dit commando voegt een maatstreep in voor een geselecteerde noot, waardoor de maat in tweeën wordt gesplitst.

  Gebruik een van de volgende methoden:

  • Selecteer een noot en houd vervolgens Ctrl ingedrukt en klik op een maatstreep in het palet.
  • Houd Ctrl ingedrukt en sleep een maatstreep (uit een palet) naar een noot.
  • Selecteer een noot en selecteer vervolgens in de menubalk GereedschappenMatenSplits de maat voor de geselecteerde noot/rust.

  Zie ook

  Andere maat gerelateerde pagina's: